“Leg procedures bebouwing Lutkemeerpolder (tijdelijk) stil”

Steeds meer experts keren zich tegen de bedrijfsbebouwing van de Lutkemeerpolder: “Deze locatie is daarvoor niet geschikt.”

Inmiddels hebben specialisten van Voedselpark Amsterdam en vertegenwoordigers van de gemeente ook samen de feiten in het lange en ingewikkelde Lutkemeerdossier op een rijtje gezet. In dit traject zien degenen die de polder groen willen houden hun gelijk bevestigd: Zelfs de gemeente erkent dat de Lutkemeerpolder geen ideale locatie is voor stadslogistiek. Voor het eindverslag van de zogenaamde ‘Joint Fact Finding’: klik hier. Voor de samenvatting in de vorm van 35 conclusies: klik hier.

Polders noodzakelijk voor wateropslag
Burgemeester Femke Halsema kwam op 11 april naar de Lutkemeerpolder en werd bijgepraat. Dijkgraaf Joyce Sylvester van Amstel, Gooi en Vecht deelde namens het ‘kritische’ waterschapsbestuur haar zorgen over de gevolgen van het volbouwen van deze laagste polder van Amsterdam. Het waterschap heeft deze polder immers nodig voor wateropslag. Als opslag om uit te putten in droge tijden en om overtollig water naartoe te leiden in natte tijden. Geen overbodige luxe in het veranderde klimaat.

Nog niet te laat om groot deel polder te behouden
Iris Poels van Voedselpark Amsterdam ontkent dat het besluit tot bouwen onomkeerbaar is: “Natuurlijk kan de gemeente nog terug. Voor heel veel kavels ligt er nog niets vast. Het gaat hier om politieke wil. Leg het vergunningentraject in ieder geval voorlopig stil.”

Argumenten voor behoud polder in overvloed
Een dag eerder spraken twee vrijwilligers van Voedselpark Amsterdam in bij de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad. Ook zij benadrukten dat de raad het besluit om de Lutkemeerpolder te bestemmen voor bedrijven kan terugdraaien en dat dat in dit geval ook logisch zou zijn. Samen met de gemeente is nu immers blootgelegd dat er ondoordachte beslissingen zijn genomen en nog dreigen te worden genomen. Dat vraagt volgens hen om een onmiddellijke bouwstop. De insprekers benoemden ook dat het volbouwen van de polder niet alleen strijdig is met het waterschapsbeleid, maar ook met rijksbeleid en stuit op logistieke, verkeerskundige en klimaattechnische bezwaren. Het is nog onbekend wanneer de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan zal behandelen.

Hebt u deze actie, net als ruim 23.000 anderen, al (opnieuw) gesteund? Zo niet, dan kan dat nog even via deze link.

* Lees verder: Ook-de-gemeente-erkent-nu-Lutkemeerpolder-niet-ideaal-voor-distributiecentrum-Het-Parool-24-april-2024.