Bestaande Sloterbrug opknappen en herprofilering in Badhoevedorp

De Sloterbrug verkeert in slechte staat en moet op korte termijn groot onderhoud krijgen. De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen met deze onderhoudsbeurt meteen de verkeersveiligheid op en rond de brug verbeteren.

Aangezien Variant 1 financieel haalbaar is en de verkeerveiligheid aanzienlijk verbetert, hebben de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hun voorkeur hiervoor uitgesproken. Afgelopen februari koos ook de Begeleidingsgroep hier – met kanttekeningen – al voor.

De Sloterbrug zelf wordt alleen opgeknapt. Op bovenstaande concept-schets is te zien dat de kruising van de Burgemeester Amersfoordtlaan met de Nieuwemeerdijk er fors anders uit komt te zien. Hier komt een voorrangsplein of kleine rotonde. De fietspaden zullen worden verlegd zodat er logische fietsroutes ontstaan. Er zijn straks minder verkeerslichten waardoor de wachttijden voor het rode licht korter worden. Door alle aanpassingen verwachten de verkeersexperts dat verkeersdeelnemers dán wel op groen licht zullen blijven wachten. Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer.

De Sloterbrug blijft zoals hij is
Variant 1 betekent dat de bestaande brug behouden blijft en alleen groot onderhoud krijgt. De kruising Burgemeester Amersfoordtlaan en de Nieuwemeerdijk zal een andere, veiliger inrichting krijgen. Het verkeer zal straks nog steeds om de beurt over de brug tussen Sloten en Badhoevedorp blijven rijden en aan weerszijden blijven de verkeerslichten en fiets- en voetpaden in stand.

De kosten voor de uitvoering van deze variant worden nu geschat op 7,1 miljoen euro. Na het groot onderhoud wordt de levensduur van de Sloterbrug met ongeveer 30 jaar verlengd.

Besluitvorming door twee gemeenteraden
Voorkeursvariant 1 wordt nu voorgelegd aan de gemeentebesturen van de Haarlemmermeer en van Amsterdam. Hierna zullen de Colleges van B&W een besluit nemen dat zij voorleggen aan beide gemeenteraden. De bestuurscommissie van Nieuw-West zal hierover advies mogen uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel, dat op zijn beurt de Amsterdamse wethouder Verkeer mag adviseren.

Tamar Frankfurther; 22 april 2024.

Lees verder…