Gevaarlijke goten op Sloten

Fietsers die door het dorp Sloten fietsen, hebben het zéker al gemerkt: Als je niet oplet en midden over de nieuw gestrate weg fietst, rijd je per ongeluk zó in de diepe goot.

“Het is net als bij tramrails. Als je er inrijdt, zit je met je voorwiel in dat spoor en val je keihard op straat!”, is een vaak gehoorde klacht. Nu de goten vol met blaadjes liggen, is het helemaal verraderlijk…

Verschillende fietsers hebben hierover een ‘melding openbare ruimte’ bij de gemeente ingediend. Projectleider Chaby Blanca antwoordt als volgt: “Ik ben met de aannemer ter plekke gaan kijken. Wij verwachten dat de situatie door het ‘nazakken’ zal verbeteren. Daarom ondernemen wij nu nog geen actie. Ik wil deze kwestie zes tot negen maanden de tijd geven.

Tussentijds zal ik met de aannemer de situatie monitoren. Dat kan goed, omdat ik hier toch vaak in de buurt zal zijn. Inmiddels is namelijk gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan het tweede deel van de Sloterweg, vanaf de Slimmeweg.” Wordt dus zeker vervolgd. Tot die tijd: Fietsers let goed op.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 december 2019.