Komt er een veilige tijdelijke fietsroute over de Sloterweg?

“De gemeente kwam plotseling met de mededeling dat er waarschijnlijk op 1 november begonnen wordt met de aanleg van tijdelijk fietspad voor de hockeyjeugd van Xenios.

Dat pad zou in de Hoofdgroenstructuur moeten komen. Ambtenaar Fred Coesel van Sport: “Om tegemoet te komen aan de bezwaren hebben we het ontwerp aangepast. We maken het fietspad nu smaller: twee meter breed. Dan hoeven we geen bomen te kappen. En er komt een mobiel hekwerk met verlichting waarbij we rekening houden met dieren en planten.”

Gevaar op de openbare weg
Dat laatste klinkt voor de omwonenden heel mysterieus. Los van de vragen die zij daarover hebben, zijn zijn vooral bezorgd over de veiligheid van de jonge fietsers op de openbare weg. Zij moeten dan immers vanaf de noodingang linksaf de drukke Sloterweg op. En dan ook nog het voortrazende verkeer vanaf de Ditlaar voorrang geven.

Advies van de Centrale Verkeers Commissie
Stadsdeelcommissielid Mario van Dregt is meteen in de pen geklommen en vraagt uitleg aan portefeuillehouder Erik Bobeldijk: “Is er dan al een advies van de Centrale Verkeers Commissie? De aanleg van het fietspad op het sportpark kan niet plaatsvinden voordat er een goede oplossing is gevonden voor de veiligheid op de openbare weg en daarvoor bent u verantwoordelijk! Ik ga ervan uit dat u de unaniem aangenomen motie uitvoert.”

Volgende week volgt ongetwijfeld het antwoord van Bobeldijk.

Tamar Frankfurther; 23 oktober 2021.