Vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ strijdt voor behoud bomengroep

Op 24 september 2021 diende het hoger beroep van de natuurvereniging bij de Raad van State over de verleende kapvergunning voor het project ‘Zuidasdok’.

Deze zaak gaat over het behoud van de bomen langs de Oude Haagseweg, bij het talud van de rijksweg A4. “De vereniging was altijd al tegen die kap, maar nu het project Zuidasdok is aangepast, is het helemaal niet meer nodig om al die bomen te kappen. Die noodzaak is zeer discutabel”, zo vertelt bestuurslid van de vereniging, Nico Jansen. “Wij denken dan ook dat we een goede kans maken om bij de Raad van State te winnen.”

Voorafgaand aan de zitting treffen bestuursleden Tom Koudstaal en Liesbeth Stricker hun laatste voorbereidingen. Foto: Nico Jansen.

Optimistisch gestemd
“Bij de zitting ontmoetten wij zowel de vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als ook ambtenaren van het projectbureau Zuidasdok”, vervolg Nico. “De pleitnota’s van de gemeente en van ons zijn voorgelezen. De vertegenwoordiger van het ministerie heeft nauwelijks wat gezegd. Wij beschouwen het als een goed teken dat de voorzitter van de Raad allerlei vragen stelde. Bijvoorbeeld of die werkterreinen niet ergens anders ingericht kunnen worden. Dat geeft de burger moed! De uitspraak is over zes weken, maar die termijn kan een paar keer worden verlengd.”

Direct contact met ambtenaren
Tijdens de gesprekken na afloop van de zitting heeft het Oeverlanden-bestuur uitvoerig kunnen spreken met de vertegenwoordigers van het project Zuidasdok. “Dat was nuttig”, zo vertelt Nico Jansen: “We hebben toen afgesproken dat, als de gemeente de rechtszaak wint, dat de vereniging betrokken wordt bij de detailinvulling van de werkterreinen. Bovendien beloofden zij dat er dan zo min mogelijk bomen gekapt zullen worden. Ons hoger beroep levert dus hoe dan ook al winst op!”

Nico Jansen