Eérst twee adviezen over tijdelijke fietspad Sportpark Sloten, dan pas aanleggen

Tijdens hun vergadering van 31 augustus 2021 verzocht de stadsdeelcommissie van Nieuw-West unaniem aan portefeuillehouder Erik Bobeldijk om voorafgaand aan de aanleg van een tijdelijk fietspad éérst op twee terreinen advies in te winnen van experts.

De commissie is namelijk bezorgd over de veiligheid van de fietsers op de Sloterweg en over de bescherming van het groen in de Hoofdgroenstructuur op Sportpark Sloten.

Advies over verkeersveiligheid
Het verzoek om advies in te winnen over de verkeersveiligheid bij de Centrale Verkeers Commissie was niet meer nodig. Bobeldijk gaf aan zelf al een aanvraag hiervoor had ingediend. Hij maakt zich samen met de voltallige commissie zorgen over de veiligheid van de fietsers.

De route vanaf de noodingang van het sportpark levert veel potentieel gevaar op. Je moet daar immers linksaf de Sloterweg op en daarna ook nog eens voorrang verlenen aan het vele verkeer dat vanaf de Ditlaar komt aanrazen. De afdeling Sport en Bos, initiatiefnemer van het tijdelijke fietspad over het sportpark, is van mening dat de besturen van de sportclubs zelf in de gaten moesten gaan houden dat hun leden hier veilig fietsen.

De gemeente kan deze verantwoordelijkheid echter, ook volgens Bobeldijk, niet zomaar afschuiven, omdat de gemeente altijd verantwoordelijk blijft voor ieders veiligheid in de openbare ruimte. En dan zéker hier op het Hoofdnet Fiets. De verkeersexperts zullen zich hierover dus gaan buigen.

Advies over ingreep in Hoofdgroenstructuur
De commissie besloot op initiatief van commissielid Mario van Dregt (50Plus/Partij voor de Ouderen) ook de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) om advies te vragen. Sarah Biddle (GroenLinks) en Mustapha Daher (PvdA) pleitten hier ook voor.

Na enige beraadslaging was de hele commissie unaniem van mening dat het belangrijk is dat de TAC hierover zijn mening geeft. De strook waar de afdeling Sport en Bos dit tijdelijke fietspad wil aanleggen, ligt immers in dit kwetsbare groen met een beschermde status. Voor de aanleg van het fietspad zouden zeker vijf bomen moeten worden gekapt en veel struiken en bosschages moeten worden gerooid.

Voor de aanleg van het pad moet de grond geëgaliseerd worden, omdat het terrein nu voor mountainbikers juist uit heuveltjes bestaat. De ondergrondse aanleg van verlichting bij het fietspad zal schade aan wortels van bomen en planten veroorzaken. Bouwmachines zouden een breder spoor van vernieling kunnen achterlaten dan alleen het tracé van het fietspad…

Tamar Frankfurther; 4 september 2021.