Koers 2025

Zo kort als de titel, zo vervelend de inhoud van de nota van de wethouder Ruimtelijke Ordening, Erik van der Burg. Niet velen van ons zullen bevroed hebben dat deze goedlachse wethouder een trendbreuk in de stedebouwkundige traditie van Amsterdam voorstaat.

Ik heb altijd gemeend dat de man zijn kennis en kunde vooral in de zorgsector heeft liggen. Of zijn voorstellen allemaal wel goed doordacht zijn mag worden betwijfeld.

Vervelend is het wel dat deze zaken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 niet aan de orde waren en dat nu tussentijds getracht wordt dit erdoor te jassen. Deze plannen moeten natuurlijk eerst bij de raadverkiezingen van 2018 aan de bewoners van Amsterdam worden voorgelegd.

Geen overhaastte besluitvorming in kwesties die de toekomst van de stad en de kwaliteit van leven zo sterk beïnvloeden.

Onderwerp van studie zijn het bebouwen van de (randen) van groene lobben, Brettenzone en Oeverlanden Nieuwe Meer. Daarnaast worden nu nog groene gebieden langs de A10-west volgebouwd. Bijvoorbeeld rondom het oude IBM-gebouw. Een voorschot op de discussie wordt genomen met het bebouwen van een flink deel van sportpark Riekerhaven, nu voor studenten en vluchtelingen voor tien jaar, maar later met permanente woningen. Aan de noordzijde van het Nieuwe Meer staan 2300 woningen in studie. In de plannen van Jan Schaefer, begin jaren 80, waren dat er ‘slechts’ 750.

Dat kan niet anders dan in hoogbouw. Op de geluidhinderkaart die vorige week in de rubriek stond, blijkt dat dit gebied in de hinderzone van de A4 en de spoorweg ligt. De hinder ten gevolge van Schiphol is daar niet in meegenomen. Bij raadsbesluit van 2012 zijn de Oeverlanden ingedeeld bij het Amsterdamse Bos, als compensatie voor areaalverlies ten gevolge van de verbreding van de A9. Maar anno 2016 is dat alweer anders! De vraag dringt zich op hoe om te gaan met de wispelturigheid van de Amsterdamse politiek. Wat is de gedachte hoe de stad voor een toenemend aantal inwoners leefbaar blijft. Waar kunnen we nog sporten en recreëren? Onlangs werd bekend dat ondanks de bebouwing van sportpark Riekerhaven, openlucht evenementen op het resterende deel van het sportpark toch blijven toegestaan, in weerwil van eerdere berichten dat daaraan een einde is gekomen.

Er wordt nog eens gekeken naar de plaatsing van de geluidsboxen om de nieuwe bewoners enigszins te ontzien. Hieruit blijkt dat de zorgplicht van het gemeentebestuur voor de bewoners van deze omgeving op de Stopera geen thema is. Dat doet voor de komende discussies over de toekomst van Amsterdam-West niet veel goeds verwachten, zodat we zelf goed moeten blijven opletten.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 3 februari 2016.