Plannen voor een veiliger Osdorperweg – Verslag voorlichtingsavond

Aanleiding voor de herinrichting is de grote onderhoudsbeurt waar het weggedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg aan toe is.

Dat is tevens het moment om kabels en leidingen te vernieuwen en een nieuwe wegindeling toe te passen. En omdat de Osdorperweg sinds kort niet langer meer de functie van slaperdijk heeft, kan ook de hoogte worden teruggebracht, zodat de inritten beter op de weg aansluiten.

Drie wegmodellen
Voor de verbeterde indeling van de weg werden drie wegmodellen gepresenteerd: de erftoegangsweg waarop 30 km het maximum is voor 5.000 voertuigen per dag zonder enige belijning of aparte fietsstrook, de gebiedsontsluitingsweg C die dan 2 meter breder wordt met rode fietssuggestiestrook, en de gebiedsontsluitingsweg B met wegversmallingen en vrijliggend fietspad.

Momenteel is de Osdorperweg 5 tot 5,5 meter breed, is er op beide zijden een fietssuggestiestrook in dezelfde wegkleur en passeren er dagelijks 6.000 voertuigen. Tot teleurstelling van veel aanwezigen bleek dat maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan niet uitgevoerd kunnen worden wegens het ontbreken van handhaving en de zwakke juridische status hiervan, maar vooral ook omdat het sluipverkeer dan wordt verplaatst naar omliggende wijken. Evenzeer werd duidelijk dat er in ieder geval ook geen drempels meer zullen komen.

Vrijliggend fietspad
Uit de reacties van de aanwezigen bleek een overduidelijke voorkeur voor plan B: wegversmallingen voor auto’s en een vrijliggend fietspad. Omdat het hele gebied van landelijk Osdorp thans als parkeerverbodzone is aangeduid, zal worden onderzocht of aan het begin van de zijwegen van de Osdorperweg parkeerplaatsen voor bezoekers kunnen worden aangelegd. Vanuit de zaal kwamen verder voorstellen om vooral het cultuurhistorisch karakter van de weg te behouden, de weg niet te verbreden, omdat het aantal voertuigen en de snelheid dan zal toenemen, en om zelfs helemaal niets te veranderen, maar wel de snelheid met meerdere camera’s te beteugelen. Het komend jaar zal dan ook gebruikt worden tal van afwegingen te maken om tot de beste wegvariant te komen en deze op een volgende bewonersavond te presenteren. En de opleveringsdatum? Volgens sommige aanwezigen wordt dat een nekaan-nek-race met de om te leggen A9 bij Badhoevedorp.

Uit: de Westerpost van 27 januari 2016.