‘Oud Sloten’ bestaat niet!

Vorige week stond in deze rubriek een artikel van de bewoners van de Sloterweg over allerlei zaken. Het is niet aan ons om op de inhoud hiervan in te gaan, maar wij hechten er wèl aan om even terug te komen op de naamgeving van Sloten die in dat stuk foutief wordt gebruikt.

In het artikel wordt namelijk herhaaldelijk gesproken over ‘Oud Sloten’. En die naam bestaat niet! Het is voor sommigen misschien logisch om naast de naamgeving van ‘Nieuw Sloten’ deze naam te gebruiken, maar dat is niet correct. Sterker nog: tegen de naam ‘Oud Sloten’ heeft de Dorpsraad, samen met veel bewoners uit Sloten, zich altijd met kracht verzet.

Vanaf het moment dat Nieuw Sloten gebouwd werd, heeft de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp ervoor geijverd om onze bijna duizendjarige naam voor het dorp te behouden. Ook de Sloterweg tot aan de Johan Huizingalaan valt onder de benaming ‘Sloten’. Bij het dorp Osdorp is dit indertijd misgelopen, toen het nieuwe Osdorp in de jaren vijftig gebouwd werd. De naam Osdorp werd toen afgepakt van het lintdorp aan de Osdorperweg. Sindsdien moet dat dorp het doen met de naam ‘Oud Osdorp’. Voor Sloten wilde de Dorpsraad dit voorkomen en heeft dus wèl op tijd ingegrepen. OUD Sloten bestaat niet. Er is een (Dorp) Sloten en Nieuw Sloten. Meer niet!

Erik Swierstra,
Werkgroep Historie van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Uit: de Westerpost van 3 februari 2016.