Viering 150 jaar Sloterkerk

Zaterdag 12 maart 2011 werd het 150-jarig bestaan van de Sloterkerk gevierd. Dat is de kerk naast het dorpsplein, voor sommigen toch lastig om de twee kerken uit elkaar te houden. Noemenswaardig is om te vermelden dat de geschiedenis van de kerkgemeenschap in Sloten vermoedelijk teruggaat tot de 10e eeuw na Christus. In 1860 vond de eerste steenlegging voor het toen nieuwe gebouw plaats door een 7 jaar oude jonkheer van de welgestelde familie Boreel.

Nu, 150 jaar later, heeft de jubileumcommissie de nazaten van deze Boreel weten te achterhalen en uitgenodigd voor een tweede ‘steenlegging’. Omdat een steenlegging bij een bestaand gebouw lastig is heeft de commissie gekozen voor een muuranker. Het leuke feit is dat de jongste nazaten van de familie Boreel een tweeling betreft. Daardoor werd Sloten vereerd met het bezoek van een jonkvrouw en een jonkheer, van welgeteld twaalf jaar oud.

Ook is ter ere van het 150 jaar bestaan, door de jubileumcommissie, een jubileumboekje uitgegeven. Om het dorp en de ‘jeugd’ te betrekken bij deze feestelijke gebeurtenis werd het eerste exemplaar overhandigd aan het jongste lid van de dorpsraad, Louis Jurgens. De heer Stilma, voorzitter van de commissie gaf een mooie introductie waarna de heer Jurgens een kort dankwoord sprak met de belofte het jubileumboekje op te nemen in het archief van de dorpsraad.

De feestelijkheden werden zaterdag afgesloten met een receptie in het wijkgebouw ‘Vink & Boer’. Hier werd nagepraat over de viering en van gedachten gewisseld over tal van lopende zaken. Louis Jurgens werd hier aangesproken door ene meneer van Ginkel. Toevalligerwijs waarschijnlijk ook nog eens verre familie. Deze meneer begon over de slechte staat van de brandpaal voor het politiebureau op het dorpsplein. De vader van de heer van Ginkel was in zijn tijd verantwoordelijk voor het onderhoud van alle brandpalen in de Gemeente Amsterdam. Het ging de heer van Ginkel zeer aan het hart dat de brandpaal in slechte staat verkeert en vroeg de heer Jurgens of de dorpsraad hier aandacht aan wilden besteden. De heer Jurgens is direct begonnen met inwinnen van informatie om de laatste, nog in het openbaar staande, brandpaal van de Amsterdam in glorie te kunnen herstellen.

Het lijkt misschien een kleinigheid maar deze aansporing van een buurtbewoner benadrukt dat het belangrijk is voor de dorpsraad om aanwezig te zijn bij de sociale activiteiten die in het dorpsraad gebied worden georganiseerd. De dorpsraad hoopt dan ook bij het 200-jarig bestaan van de Sloterkerk weer aanwezig te kunnen zijn. Als het stadsdeel hier met het intrekken van de subsidie maar geen stokje voor steekt.

De Dorpsraad, maart 2011.