Jaaroverzicht 2012 Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Al enkele jaren maakt de redactie van de rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost een jaaroverzicht (per maand) op basis van de in dat jaar gepubliceerde artikelen. Dat overzicht werd ook overgenomen in de Dorpengids en de voorzitter van de Dorpsraad gebruikte de tekst als basis voor zijn nieuwjaarstoespraak.

Maar het is natuurlijk niet het officiële jaarverslag van de Dorpsraad zelf. Dit jaar hadden we voor het eerst elke week slechts een halve pagina in de Westerpost. En dat geeft natuurlijk de nodige beperkingen. Toch maar een poging gewaagd om een zo volledig overzicht van het afgelopen jaar te geven.

Januari
In de eerste maand van het jaar natuurlijk veel aandacht voor de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Niet dat de receptie op zich zo nieuwswaardig was, maar wel vanwege een drietal huldigingen die er plaatsvonden. Om te beginnen kreeg Harry van Gerwen een zilveren schaal met inscriptie voor de enorme inzet die hij heeft getoond bij het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen voor de restauratie van wat nu De Akermolen heet. Alle andere (vrijwillige) activiteiten die hij ontplooit laten we gemakshalve verder buiten beschouwing. Zijn vrouw, Kitty van der Veen kreeg ook en schaal, maar dan in haar hoedanigheid als bestuurslid en drijvende kracht van het Woonschepen Overleg Osdorp Sloten (WOOS).
En de derde schaal ging naar Henk Smit, bioloog en ‘het groene geweten’ van de Dorpsraad. Hoewel geboren en getogen in de Jordaan komt hij al sinds zijn vroegste jeugd in Sloten. Opa had een tuin op Eigen Hof en Henk heeft die traditie doorgezet. Hij was vele jaren lid van de Werkgroep Dorp Sloten en talloze andere comités, besturen en werkgroepen. En aan het Langsom werd de noodschool (Blauwe Doos) van school Het Bovenland gesloopt.

Februari
Een koude maand, met schaatsen op de opgespoten tennisbaan in de speeltuin en op de slootjes bij natuurpark Vrije Geer. Als klap op de vuurpijl werd er een heus ijsfeest georganiseerd door actieve jongeren uit Sloten. Ook een wat treurige maand. Met een dreigende sluiting van het Dorpshuis vanwege het wegvallen van een flink deel van de subsidies voor de Dorpsraad. Dat die maand ook het Huis van de Wijk in Nieuw Sloten werd geopend kon die pijn niet verzachten. Gevolg van het wegvallen van de subsidie was dat Rita, vele, vele jaren uitvoerend secretaris van de Dorpsraad, ontslagen moest worden. Met pijn in het hart, maar wel met een grootse receptie, werd Rita uitgezwaaid. Gesprekken met het Huis van de Wijk over samenwerking waren heel positief, maar zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. Het Dorpshuis is nog steeds het ‘Huis van de Wijk’ voor Sloten en Oud Osdorp.

Maart
Een maand met veel gedoe over subsidies, Dorpshuis dicht/open en het overlijden van een markant figuur: Piet van der Voort. Piet, van huis uit tuinder aan de Zuiderakerweg, is vele jaren lid geweest van de Dorpsraad, verschillende werkgroepen en was actief binnen de parochie Sint Pancratius in Sloten.
Bij Xenios mocht Harry van Gerwen van de WOOS enkele jonge berken planten ter compensatie van de vorige gekapte reuzenpopulieren.
Op 16 maart ontving de Dorpsraad enkele belangrijke gasten, te weten de voorzitter van de Deelraad Nieuw-West, de heer Ahmed Baâdoud en de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan. Zij kregen onder meer een rondleiding door Sloten en daarna werden zij ontvangen in de Molen van Sloten, waar een tweetal films in première ging. De films, eigenlijk documentaires, waren de gedigitaliseerde versies van talloze losse 8-mm-films van Guido en Tamar Frankfurther. Te samen geven zij een mooi beeld van de bouw van de Molen van Sloten en het werk van de vrijwilligers.

April
Ook deze maand weer een lach en een traan en verschillende jubileums. De traan was voor mevrouw Elly Hoetmer-Coevert. Zij was tot haar overlijden (vorige maand), de oudste inwoner van Sloten-Oud Osdorp. Altijd heel actief geweest binnen de Hervormde Kerk, het kerkkoor, het Rode Kruis en natuurlijk verschillende werkgroepen van de Dorpsraad.
De lach ging naar de speeltuin van Sloten. De Speeltuinvereniging vierde haar 90-jarig bestaan met o.a. de opening van het Snoephuisje, met daarin een tweetal toiletten. Het geld daarvoor kwam van Stichting de Ossejan. En ook een jubileum voor de Sloten-Oud Osdorp-rubriek in de Westerpost: deze maand verscheen de 1700e pagina. Een jubileum dat in stilte voorbij ging.
Op de Osdorperweg werden de laatste twee wegversmallingen verwijderd. Ze verkeerden al lange tijd in staat van ontbinding door de vele auto’s die ertegenaan knalden. Inmiddels is dat deel van de Osdorperweg deels opnieuw geasfalteerd en ingericht met fietssuggestiestroken.
Tot slot 30 april: Koninginnedag in Sloten met het traditionele ringsteken, muziek en veel bier.

Mei
De Akermolen deed een oproep aan eenieder die iets van de geschiedenis van de Akerpolder afweet om materiaal te leveren voor een tentoonstelling over de vervening van de Akerpolder. De tentoonstelling zou in juni geopend worden. Een andere tentoonstelling, in hotel Artemis aan de Sloterweg, trok ook de aandacht van de redactie. Op de tentoonstelling, genoemd naar het postcodegebied 10/66 waren werken te zien van 66 kunstenaars uit Nieuw-West. Deze maand kondigde de WOOS nieuwe acties aan tegen de dijkverbeteringplannen van Waternet. Op een inloopavond, waar allerlei instanties aanwezig waren om informatie te geven over de plannen, liepen de gemoederen soms hoog op.
En we plaatsten een artikel van Guido Frankfurther die een In Memoriam had geschreven over Juf Van Leeuwen. Zij was vele jaren verbonden aan de kleuterschool De Rietvoorn in Sloten. Voor een hele generatie jongeren was zij een icoon. Zij was op 23 april overleden.

Juni
De junimaand begon muzikaal, met op zaterdag 2 juni een openluchtconcert op het Dorpsplein door de Wester Harmonie. Een groot succes, niet in de laatste plaats door het prachtige weer die dag. En op zondag 3 juni was er een matineeconcert in de Sloterkerk.
En vervolgens een hernieuwde kennismaking met De Kwekerij aan de Osdorperweg. We schreven al eerder over dit bijzondere project waar in een voormalige rozenkwekerij nu allerlei bijzondere groenten worden geteeld. De reden voor dit vervolgbezoek was de aankondiging dat men ook een volledig ingerichte groentewinkel heeft. Er worden natuurlijk eigen producten verkocht, maar het assortiment wordt ook wel aangevuld met producten van o.a. de buurman en een broodbakkerij.
In de deelraad werd gestemd over het al dan niet toelaten van grootschalige horecaondernemingen aan de Anderlechtlaan bij de Oeverlanden. Er lagen aanvragen van La Place en McDonalds. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid tegen de plannen. Vanuit de vereniging De Oeverlanden Blijven werd gewaarschuwd: ‘blijf opletten, want er kunnen zomaar opeens nieuwe plannen opduiken’.
Op 22 juni werd de tentoonstelling over de vervening van de Akerpolder officieel geopend.
In Sloten beheerste enkele dagen een filmcrew het beeld. Er werden opnames gemaakt voor de filmserie ‘Moeder ik wil bij de revue’ over het leven van Wim Sonneveld. Daarvoor werd het halve dorp omgebouwd tot een jaren ’30 decor.
En last but not least: het Dorpshuis, dat was gesloten na het vertrek van Rita Cardon, was weer twee dagen per week open, dankzij een enthousiaste vrijwilligster.

Juli
Behalve dat veel mensen dan vakantie krijgen is er voor Oud Osdorp eigenlijk maar één ding belangrijk: het festival Over de Rand. Twee dagen van sportief en cultureel vermaak voor jong en oud. Op zaterdag onder een strakblauwe lucht, op zondag in de stromende regen.
In de voormalige garage op Sloterweg 1269 is in de oude smeerput nu een atelier gevestigd. Liedewij Lammers van Toorenburg werkt daar aan kleurrijke doeken en opende en passant een expositie met voornamelijk eigen werk, maar ook enkele werken van collega’s.
Het stadsdeel organiseerde, nog net voor de schoolvakanties losbarstten een tweetal informatieavonden over het verkeer in Nieuw-West. Al jaren roepen zowel bewoners van de Osdorperweg als de Sloterweg om maatregelen om de enorme verkeersstromen op deze smalle wegen wat in te dammen. Ook de Dorpsraad heeft in diverse werkgroepen van zich laten horen. Tot nu toe vergeefs en het lijkt erop dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Maar er wordt nog steeds overlegd en het kan zomaar gebeuren dat er toch iemand met een geniale oplossing op de proppen komt. Helaas kan de in december overleden Marius Jurgens, actief in een buurtcomité met betrekking tot het verkeer, dit niet meer meemaken.
In augustus was de rubriek Sloten-Oud Osdorp even uit de lucht.

September
Sloten op z’n Kop was dit jaar op 1 en 2 september. De organisatie was aanzienlijk beter op orde dan het jaar ervoor en de weergoden waren weer eens met ons. Kortom het wordt saai, maar toch moet het gezegd worden: het was een groot succes (dankzij tientallen vrijwilligers). Het beeld van de Osdorperweg is in die maand definitief veranderd door het plaatsen van het viaduct ten behoeve van de Westrandweg. Het was ook de maand van de vrijwilligersdag van de Dorpsraad met een excursie naar bierbrouwerij De 7-deugden aan de Osdorperweg. Na de excursie werd formeel afscheid genomen van Dorpsraadlid Tamar Frankfurther. Haar gezondheid liet niet toe dat zij nog langer deel uitmaakte van de Dorpsraad. In een vijftal artikelen in deze en volgende maand, werd daarna uitgebreid stilgestaan bij haar verdiensten voor de Dorpsraad.
En opnieuw inspraakspektakel met betrekking tot de plannen voor de Ringvaartdijk-Oost.

Oktober
De Dorpsraad werd onaangenaam verrast door een actie van het Stadsdeel met betrekking tot de vergunningverlening voor een partycentrum in de voormalige drukkerij aan het Langsom. Dorpsraad en omwonenden vrezen lawaai- maar vooral parkeeroverlast. Volgens de vergunning moeten de bezoekers van het partycentrum parkeren op het terrein bij tuincentrum Osdorp. Pendelbusjes zorgen dan voor de aan- en afvoer. Tja, zeg je dan met een dikke vraagteken erachter.
Deze maand werd de school Het Bovenland officieel geopend. Een opening zonder fanfare en opsmuk. Alleen leerlingen, ouders, staf en bestuur (ASKO) waren uitgenodigd.
De Werkgroep Dorp Sloten heeft middels een artikel in de rubriek geprobeerd een discussie aan te zwengelen over de anti-parkeerpaaltjes in Sloten. De werkgroep ontving weinig reacties, maar wil in het nieuwe jaar een tweede poging wagen.

November
De Dorpsraad maakte maar weer eens werk van het onderwerp handhaving. Het Stadsdeel is vaak laks, zoals bijvoorbeeld bij de afgebrande villa aan de Sloterweg. Er is verschillende malen gedreigd met sancties, maar als het puntje bij het paaltje komt gebeurt er niets. Ook aandacht deze maand voor de vele uitgaven van de Dorpsraad. De meest boekjes zijn nog leverbaar en ook verkrijgbaar aan de balie bij de Molen van Sloten.
De intocht van Sinterklaas was ludiek en eigentijds, namelijk in een bakfiets waarmee normaal kinderen naar de crèche worden gebracht. De belangstelling was groot. De werkgroep Dorp Sloten heeft deze maand bij het Stadsdeel gemeld dat het voetpad langs de Sloterweg in erbarmelijke toestand verkeert. Moeten er ongelukken gebeuren voor men iets doet?

December
En jawel, daar zijn we weer met de zoveelste inspraakronde over het bestemmingsplan Dorp Sloten en de Ringvaartdijk-Oost. Het ziet er nu naar uit dat het bestemmingsplan, waar de Ringvaartdijk onderdeel van uitmaakt, is aangenomen. En de plannen voor de Ringvaartdijk gaan uitgevoerd worden conform de plannen van Waternet. Met dien verstande dat de WOOS nog een paar juridische pijlen op de boog heeft.
Het wordt elk jaar grootser, de kerstzang op het Dorpsplein. Van een spontane actie van enkele bewoners is het nu al uitgegroeid tot een spektakel met honderden mensen en muziek verzorgd door de Wester Harmonie. Een amateurgezelschap met professioneel klinkend muziek. En veel glühwein, warme chocolademelk (al dan niet met rum), Jägermeister en goulashsoep.

Arie van Genderen, januari 2013.