Is dit Amsterdam in 2050?

Op de website van Theo Durenkamp werd in oktober 2020 een artikel gepubliceerd met de titel ‘Is dit Amsterdam in 2050?

Een gedeelte van dit artikel, namelijk dat wat betrekking heeft op de omgeving van de Nieuwe Meer en de Sloterweg, wordt hieronder weergeven. Voor het hele artikel, met meer illustraties, en ook over andere plannen in Amsterdam-West, zie: www.theodurenkamp.nl.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Hoe zou Amsterdam in 2050 er uit kunnen zien? Wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke ontwikkeling legde deze vraag voor aan zes ontwerpteams van architecten. De gemeente gaat hun ideeën gebruiken bij het opstellen van een zogeheten ‘Omgevingsvisie’ voor Amsterdam in het jaar 2050.

Een van de vragen die de gemeente moet beantwoorden, is: hoe kan de stad aantrekkelijk blijven voor bewoners? Zoals bekend heeft Amsterdam een schreeuwend woningtekort. Er zullen maar liefst 150.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Dat betekent dat de gemeente zorgvuldig te werk moet gaan bij het reserveren van bouwlocaties én plekken die ‘groen of blauw’ moeten blijven. Daarnaast is ook de vraag: waar liggen kansen voor ondernemers? Al deze antwoorden komen terecht in de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050.’

Ruimte beter benutten
De ideeën van de zes ontwerpteams zijn zogeheten ‘artist’s impressions’: globale schetsen hoe delen van de stad er in 2050 zouden kunnen uitzien. De schetsen pogen aan te tonen hoe de bestaande ruimte in de stad in de toekomst ‘beter benut’ kan worden en wat dat kan opleveren.

Nieuwe Meerstad
Onder de benaming ‘Stad aan landschap en spoor’ is een ontwerponderzoek gedaan naar de Oeverlanden en het aangrenzende Schinkelkwartier, in feite de hele noordoever van de Nieuwe Meer. Ontwerpbureau NLÉ gaat er vanuit dat het zwaartepunt van de stadsuitbreiding naar het zuiden van Amsterdam verschuift: “Daarbij vormt de Nieuwe Meer het centrum van een gezonde, diverse en ecologische stadsontwikkeling.” Ook gaat NLÉ er vanuit dat bij de Anderlechtlaan een metrostation komt van een doorgetrokken Noord/Zuidlijn.

Als het aan de ontwerpers ligt, worden op deze plekken aan de noordzijde van de Nieuwe Meer woonlocaties gepland. Nu zijn alleen de locaties 3 (verlengde Johan Huizingalaan) en 6 (industriegebied Schinkel) met bedrijven bebouwd.

Het nieuwe metrostation aan de Anderlechtlaan is niet het enige dat deze omgeving ingrijpend zal veranderen. Wie de luchtopnamen bestudeert ziet een enorme bouwdrift op het huidig Sportpark Sloten en aan de zuidzijde van de A4 langs de Nieuwe Meer. De woningbouw op het sportpark Sloten wordt “vergoelijkt” door de sportterreinen die anders verloren zouden gaan tussen al deze hoogbouw te handhaven. Permanent (gratis) toeschouwers vanaf de balkons verzekerd!

Als alle plannen zouden worden uitgevoerd, wordt dit het beeld van de omgeving Nieuwe Meer. Links het dorp Sloten, rechtsboven het metrostation Henk Sneevlietweg.

De Anderlechtlaan tussen Nieuwe Meer (boven) en rotonde Sloterweg (onder) met bij de A4 het nieuwe metrostation.

 

Terugkeer van de verdwenen Sloterweg
Naast alle nieuwbouw, vaak ook ter vervanging van huidige bedrijfsgebouwen waaronder IBM, heeft het plan een wel heel verrassende toevoeging, nl. de (gedeeltelijke) terugkeer van de verdwenen Sloterweg! Door afbraak van bedrijven ontstaat namelijk de mogelijkheid het tracé van de Sloterweg ten oosten van de Johan Huizingalaan weer door te trekken naar de huidige Rijnsburgstraat, die vroeger het begin van de Sloterweg was.

Wie de gele lijn op de tekeningen volgt, ontdekt echter dat dit nieuwe tracé tussen Ringspoordijk en Ring A10-West ca. 100 m noordelijker had moeten liggen, om uiteindelijk uit te komen op de kruising Henk Sneevlietweg / Ring A10. Echter, vanaf de voormalige Ringspoordijk (waar vroeger het onvoltooide viaduct met de stenen hoofden lag) volgt de route niet het oorspronkelijke tracé richting oude stad, maar ligt deze hier ruim 100 meter zuidelijker. Desondanks geven de plannen in ieder geval een eerbetoon aan deze verdwenen eeuwenoude invalsweg…

De gele lijn van linksonder naar rechtsboven toont het nieuw aan te leggen voormalige tracé van de verdwenen Sloterweg tussen Johan Huizingalaan (links) en Aalsmeerplein (rechtsboven). Echter tussen de ringspoorbaan (midden op de foto) en het Aalsmeerplein had deze gele lijn ruim 100 meter noordelijker moeten liggen om het oorspronkelijke tracé exact te volgen.

 

Tentoonstelling bij de OBA

Alle ideeën zoals neergelegd in plattegronden, tekeningen en animatiefoto’s zijn nog tot en met 12 november 2020 te zien op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143 (toegang gratis). Bezoekers kunnen hun reactie op deze plannen ter plekke noteren of per e-mail zenden aan omgevingsvisie@amsterdam.nl

Hoewel de gemeente deze ideeën alleen gebruikt bij het schrijven van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, dan nóg kan de ‘artist’s impression’ van een nieuwe recreatieplek aan de Nieuwe Meer bij bewoners in Sloten en Nieuw Sloten voor wat onrust zorgen. Vandaar dat de gemeente vooral benadrukt dat het slechts ideeën zijn en (nog) geen concrete bouwplannen.

Theo Durenkamp; 16 oktober 2020.
Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/is-dit-amsterdam-in-2050

Zie ook: Bestaan De Oeverlanden nog in 2050?

Dit artikel als pdf-bestand: Is dit Amsterdam in 2050?