Bestaan De Oeverlanden nog in 2050?

Komen er woonblokken op Sportpark Sloten?

Hoe ziet Amsterdam er over dertig jaar uit? De gemeente heeft adviseurs gevraagd hun ideeën daarover in de ‘Omgevingsvisie 2050’ vast te leggen.

Deze visie kunt u downloaden via de website www.amsterdam2050.nl en via https://drive.google.com/file/d/1gYWXP11adJ2R5y-rD2kuNW4mNh5NYF6g/view?usp=sharing. Reageren kan tot 12 november 2020.

In de ‘Visie 2050’ stellen de adviseurs voor om nu nog open plekken te bebouwen en te ontwikkelen. Als dit ‘droombeeld’ ooit wordt uitgevoerd, gaat er groen en openbare ruimte bij de Nieuwe Meer en op Sportpark Sloten verloren.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)


Bij de illustraties: Verbeelding Nieuwe Meerstad, de hoogstedelijke woonbuurt bij De Oeverlanden. De eerste afbeelding is gezien vanuit de Nieuwe Meer naar het noordwesten met op de achtergrond de bebouwing op Sportpark Sloten, de tweede afbeelding is gezien vanaf de Nieuwe Haagseweg (Rijksweg A4) naar het zuidoosten, met de Nieuwe Meer op de achtergrond. (Bron: Toekomstvisie 2050, gemeente Amsterdam)

Nieuwe Meerstad
Deze visie gaat uit van ontwikkeling (hoogstedelijke bebouwing) en optimaal economisch gebruik. Er is zelfs al een naam bedacht voor de nieuw te bouwen wijk aan de Nieuwe Meer: Nieuwe Meerstad. Dat zegt al voldoende… Goede kans dat het in deze plannen nog aanwezige groen later “helaas ook moet sneuvelen”. Zo gaat dat vaak…

Sporten tussen woonblokken?
Ook de plannen voor Sportpark Sloten in deze visie zijn behoorlijk ingrijpend. In het sportbeleid zet de gemeente, voor zover nu bekend, op de kortere en middellange termijn juist in op versterking van het groene sportpark. Er ligt een mooi plan klaar om er een leisurepark van te maken. Dat betekent dat je er straks ook kunt gaan sporten buiten verenigingsverband. Er komen dan voorzieningen die je individueel kunt gebruiken in het groene park. In de ‘Visie 2050’ blijft het sportpark weliswaar bestaan, maar dan tussen woonblokken in plaats van tussen het groen. Een groot verschil…

De Nieuwe Meer en de bouwplannen ten noorden daarvan, vanaf een grotere hoogte en vanuit het zuiden gezien. Duidelijk zichtbaar is de lange strook witte bouwblokken tussen de Nieuwe Haagseweg (donkergrijze strook) en de Oude Haagseweg te zien. Ook de vele witte scheve blokken op Sportpark Sloten, linksboven zijn duidelijk te zien.

Geen metrostation
In de ‘Visie 2050’ staat o.a. dat de Noord-Zuidlijn via de Zuidas naar Schiphol verlengd wordt. Op zich prima, maar een station bij de Anderlechtlaan (dus vlakbij De Oeverlanden) is géén goed plan. Als dát metrostation er komt, betekent dit een stimulans om de omgeving vol te bouwen. Dit wordt het begin van het einde van veel groen waar zoveel Nieuw-Westers nu nog van genieten. De Oeverlanden zijn essentieel voor recreatie, natuur, verlaging van stikstof en verhoging van biodiversiteit. Hier loopt bovendien de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Deze fijne groene plekken om te recreëren en te sporten dichtbij huis, moeten voor ons, bewoners van het overvolle Nieuw-West, állemaal behouden blijven. Afblijven dus!

Op deze kaart is al het voorgaande ook weer te zien, maar hier zijn vooral de route van de nieuwe metroverbinding naar Schiphol, alsook de nieuwe fietsverbindingen rond de Nieuwe Meer op aangegeven.

Geen status
Deze visie heeft geen officiële status. Het is geen plan dat (nu al) zo uitgevoerd gaat worden. Maar, wie al langer met dit bijltje hakt, weet hoe het gaat: Als plannen er eenmaal zijn, dan komen ze op een gegeven moment weer tevoorschijn uit die beruchte bureaulades van ambtenaren. Op dat moment zegt de gemeente dat zij terugkomt op eerder besproken plannen, die dan rijp zijn om te worden uitgevoerd.

Stuur een email
Kunnen we De Oeverlanden en het groene sportpark nog redden? Ja, hopelijk wel! Als véél mensen laten weten geen metrostation bij de Anderlechtlaan te willen en te hechten aan behoud van groen dichtbij huis, dan kan de gemeente hier bij verdere besluitvorming niet (of een stuk moeilijker) omheen. U helpt door in uw eigen woorden een mail te sturen naar omgevingsvisie@amsterdam.nl. Dan ligt er zo nodig alvast een goede basis voor het vervolg-verzet, mócht de gemeente deze ontwikkelplannen willen gaan realiseren… U doet dit voor uw (klein)kinderen…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 28 oktober 2020.

* Zie ook: Is dit Amsterdam in 2050? (op website van Sloten-Oud Osdorp)
* Zie ook: Is dit Amsterdam in 2050? (op website van Theo Durenkamp)

Dit artikel als pdf-bestand: Bestaan De Oeverlanden nog in 2050? Komen er woonblokken op Sportpark Sloten?