Informatiebijeenkomst 13 december Westrandweg-Coentunnel

Rijkswaterstaat nodigt uw organisatie uit voor een informatiebijeenkomst over het project 2e Coentunnel / Westrandweg. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 13 december 2006 van 19.30 uur tot 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) in de Aristo Zalen te Amsterdam Sloterdijk, Teleportboulevard 100, 1043 EJ te Amsterdam.
 
Programma
U kunt deze avond een informatief programma met een aantal korte presentaties verwachten. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn landschapsinpassing, luchtkwaliteit en de toename en verdeling van het verkeer in het verkeersnetwerk.
 
Doel van Rijkswaterstaat is om organisaties en verenigingen, waaronder de uwe, te informeren over de stand van zaken van beide projecten en u gelegenheid te geven voor het stellen van vragen aan medewerkers van het projectteam 2e Coentunnel / Westrandweg. U kunt tijdens deze bijeenkomst niet inspreken; de officiële start van de inspraakprocedure staat gepland in januari 2007.
 
Aanmelding
Tot 8 december kunt u maximaal 2 deelnemers namens uw organisatie aanmelden bij mevr. I. Taner (e-mail i.taner@dnh.rws.minvenw.nl of telefoon 023-5301766 of  06-29564231).
 
Visie MCA
Het Milieucentrum zal acties ondernemen  om de aanleg van de Westrandweg en de uitbreiding van de Coentunnel te voorkomen, of op zijn minst om de schade hiervan zoveel mogelijk te beperken. Er moet een duurzame oplossing komen voor het mobiliteitsvraagstuk in de regio Amsterdam. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gezondheid van Amsterdammers.
 
Komt allen!
Het milieucentrum roept iedereen op om naar deze avond te komen en uw mening te geven.