Ik klaag aan!

Woensdagavond 6 december 2017 velt de bestuurscommissie het vonnis over de arbeidershuisjes aan de Sloterweg. Waar ik al voor vreesde gebeurt, Barbertje moet hangen.

Al drie jaar heeft het Dagelijks Bestuur van ons stadsdeel erop aangestuurd dat dit stuk historisch erfgoed wordt gesloopt en de vrije ruimte rondom wordt volgebouwd met arbeidersvillaatjes die de hoogst mogelijke bijdrage aan de gemeentekas leveren. De gemeente Amsterdam is zwaar verslaafd aan geld om alle megalomane projecten te kunnen betalen, daarvoor is de normale belastingopbrengst onvoldoende en daarom wordt op nietsontziende wijze elk open plekje langs de Sloterweg volgeplempt met zogenaamde zelfbouwkavels.

Het terrein van de voormalige politieschool laat nu zien hoe dat oogt. De enige hoop is dat mettertijd opgroeiend groen wat kan maskeren. De fracties van BNW’81 en GroenLinks stemden als enigen tegen het bestemmingsplan. Dat de collega fracties van de coalitie in de Stopera voor stemmen, verbaast niet, dat de PvdA instemt grieft me zeer. Twee avonden zit je dus als Gekke Gerrit, in een orgaan dat zich verlaagt tot een theater waar een toneelstukje wordt opgevoerd.

In eerste instantie leken de meeste fracties wel geporteerd voor de gedachte van een pas op de plaats te maken en te kiezen voor behoud en herstel van de arbeidershuisjes. Toen bestuurder Bobeldijk vast hield aan de plannen gingen ze meteen terug in het hok. Beschamend en frustrerend, met een verdrietige afloop.

Bericht aan stadsdeel en gemeente
Sinds afgelopen woensdagavond ben ik woedend op dit stadsdeelbestuur. Zij claimen de democratisch gekozen bestuurders te zijn, met alle rechten die daar uit volgen. In deze kwestie die te maken heeft met respect voor- en behoud van onze eigen cultuurhistorie in de vorm van dit gemeenschappelijk erfgoed, kunnen ze dat mandaat niet waarmaken. Dit verwijt ik vooral Erik Bobeldijk die ik hierover al in het begin van zijn ambtstermijn heb gesproken. Hij is de loopjongen van de Stopera die als het braafste jongetje van de klas de opdracht uitvoert om geld in het laatje te brengen.

Al was ik maar de enige bewoner die behoud van dit erfgoed voorstaat, dan nog had hij daar over moeten nadenken. Ik heb daar niets van kunnen bespeuren. Er is wel een minimale handreiking gedaan aan de Dorpsraad Sloten -Oud Osdorp om 1 villaatje minder te bouwen en een huisje dat enigszins lijkt op wat er nu staat, maar dat heeft ten diepste geen enkele waarde als het gaat om behoud van de historisch context van de Sloterweg. De miljardenprojecten vliegen ons om de oren, maar dit kleine huisje restaureren kunnen we ons niet veroorloven. Hoe geloofwaardig is dit?

Verstedelijking dendert door
Van het eertijdse landelijke gebied van de gemeente Sloten is nog weinig over. Niet alleen de historische bebouwing van dorpen en boerderijen is gesloopt, van de toenmalige wegenstructuur is bijna niets meer over. Het ergst getroffen is het unieke dijkdorp Sloterdijk, door van Eesteren c.s. bijna volledig van de kaart geveegd. Slechts de Petruskerk en naaste omgeving is gespaard vanwege grafrechten! De huidige Sloterweg is ter nauwer nood gered door juridische actie van Jan Rijnierse. Een groot deel is totaal verdwenen. Het Aalsmeerder veerhuis, aan de Sloterkade, is van de sloop gered door Geurt Brinkgreve. Het huis Te Vraag is al aan het begin van de 20ste eeuw gesloopt. De uitbreiding van de stad is onstuitbaar maar kan wel in banen geleid worden door nauwkeurig te kijken hoe die stedenbouwkundige ontwikkeling moet vorm krijgen, waarbij historisch erfgoed behouden kan blijven en eventueel een nieuwe maatschappelijke bestemming kan krijgen.

Helaas is de praktijk minder mooi, in achterkamertjes worden plannen door ambtelijke diensten gemaakt, de politiek mist vaak de inhoudelijke kennis om dit goed te kunnen beoordelen, en beperken zich er toe de plannen aanvaard te krijgen. Liever zonder veel bemoeienis van burgers.

Nieuwe aantastingen van de Sloterweg
Het blijft niet bij deze ene nadelige ontwikkeling voor de Sloterweg, want de volgende komt er al aan. De kruising met de Anderlechtlaan wordt nog lelijker en gevaarlijker met de komst van de busbaan. Nog meer asfalt en verkeer, nog minder schoonheid. Neem eens een dapper besluit en hef de rotonde op, zet de vlindermolen iets naar het noorden. Dat verlost de Sloterweg van veel sluipverkeer en herstelt de zichtlijn.

Ik weet zeker dat dit advies niet wordt opgevolgd.

Nico Jansen

Uit de Westerpost van 13 december 2017.