Bomenbeleid Sloterweg

Uit de Bestuurscommissie

Gerard Molewijk (BNW81) had schriftelijke vragen gesteld aan het DB over het herplantbeleid van bomen langs de Sloterweg. Molewijk maakte zich er zorgen over, dat niet elke gekapte boom op dezelfde plek herplant wordt, zodat lelijke gaten vallen in de cultuur-historische, monumentale bomenrij. Hij overwoog om een voorstel in te dienen, waarin de BC zich uitspreekt “voor herplant van alle gekapte bomen”.

Daarna voerde Paulus de Wilt (GroenLinks) die het geheel eens was met Molewijk, een soort toneelstukje op waarin hij uiteenzette wat er ambtelijk gebeurt, als het stadsdeel aan Waternet advies vraagt. Volgens hem zouden ambtenaren slechts regeltjes nalezen en navolgen voor het (al dan) niet toestaan van bomen op dijken.

De Wilt vergat hierbij te zeggen dat Waternet slechts de regels voor o.a. waterveiligheid uitvoert (voor het behoud van droge voeten), die zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening (= de Keur AGV 2017) van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). En die regels zijn vastgesteld door het gekozen Algemeen bestuur van het waterschap. Het bestuur van AGV moet in een Watervergunning besluiten over bomen op dijken en in het talud van die dijken.

Volgens De Wilt ligt er op stadsdeelniveau beleid voor het herplanten van bomen langs de Sloterweg. Willem van Ham (D66) wilde ook meer zekerheid over herplant, net zoals Maarten van Maurik (PvdA) en Fred Siegel (VVD).

Portefeuillehouder Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk, kan zich vinden in het verzoek voor het herplanten van bomen langs de Sloterweg en zegde toe informatie te gaan inwinnen bij Waternet over de regels van AGV. Hij komt er op terug.

Uit de Westerpost van 20 december 2017.