Sloterweg 711-713-715

Uit de Bestuurscommissie

Gerard Molewijk (BNW81) had een wijzigingsvoorstel ingediend om de beoogde nieuwbouw zoveel mogelijk te laten lijken op de te slopen, cultuurhistorisch waardevolle ‘arbeiderswoningen’. Dat voorstel haalde het niet. Een meerderheid in de BC (VVD + CDA + D66 + PvdA + Fractie Manisa + SP) stemde vóór het nieuwe bestemmingsplan, waarbij het perceel na de sloop in vier kavels verkocht mag worden voor 5 zelfbouw-woningen. In het zogeheten ‘kavelpaspoort’ (dat geen juridische status heeft) voor het kavel dat aan de Sloterweg grenst, zal wél een passage worden opgenomen om de nieuwbouw er ‘zo authentiek mogelijk’ uit te laten zien.

Uit de Westerpost van 13 december 2017.