Hoorzitting McDonalds/La Place

Uit de stadsdeelraad

Nieuw-West – Vorige week woensdag boog raadscommissie A zich ‘oriënterend’ over de vraag of er bezwaren zijn tegen de bouw van een gecombineerd McDonald’s/La Place-restaurant aan de Anderlechtlaan 250. Dinsdag 15 mei 2012 houdt de deelraad een hoorzitting. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen daar hun mening geven. Eind mei neemt de deelraad een besluit hierover.

Door: Cees Fisser (#CehabeeF)

Woensdag 16 mei vormen de commissieleden een (politieke) ‘mening’ over de vraag of er bedenkingen zijn tegen de komst van twee restaurants bij Recreatiegebied De Oeverlanden, ten zuiden van de A4 bij Nieuw Sloten. De raad lijkt te twijfelen, omdat een proef van (ruim) vijf jaar met een McDo wat zwerfvuil betreft geen succes was. Om te peilen hoe omwonenden erover Anderlechtlaan 250, dat illegaal als parkeerplaats gebruikt werd/wordt.

Vragen aan stadsdeelwethouder
Chris Schaeffer (SP) vroeg 8 mei, waarom bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het omstreden (eet)café dat gepland staat aan de Plesmanlaan, Anderlechtlaan 250 niet gekozen is? Volgens stadsdeelwethouder Els Verdonk (PvdA) werd die grond toen niet beheerd door de voorloper van stadsdeel Nieuw-West, Slotervaart, en kon het stadsdeel daarom die plek niet aanbieden.

Erwin Spijker (PvdA), Bert Stamkot (GroenLinks) en Fred Siegel (VVD) maakten zich zorgen over het zwerfvuil. Volgens Verdonk zijn hierover afspraken te maken met de restaurants.

Spijker en Jan Engel (TvA) vroegen ook of er contact is geweest met Aquarius in De Oeverlanden en de snackbar op het Belgiëplein. Dat is niet gebeurd. Mogelijk laten deze ondernemers op 15 mei van zich horen.

Verder vroeg Stamkot aandacht voor de veiligheid van fietsers op de Anderlechtlaan, als autoverkeer naar en van de parkeerplaats hen kruist. En hij maakte zich zorgen over de lucht(vervuiling) op het zonneterras van La Place, zo dicht bij de A4.

Watervergunning nodig?
Buitengewoon commissielid Willem van Ham (D66) had de Ruimtelijke Onderbouwing kennelijk grondig bestudeerd, want van hem kwam een vraag of voor de aanleg van de restaurants plús de parkeerplaatsen al een watervergunning is verleend, danwel alsnog moet worden aangevraagd.

In theorie zit dat zo: Als regen op een waterdoorlatende bodem valt – zoals een weiland – dan zal dat water er enige tijd over doen, voordat het door de bodem de omringende sloten bereikt. De breedte van de sloten en de capaciteit van pompen in de gemalen die overtollig water afvoeren om overstromingen te voorkomen, zijn daarop afgestemd. Van een bebouwd of verhard oppervlak zal neerslag via een drainage/afwateringsysteem, vrijwel direct in de omliggende sloten terechtkomen. Omdat de sloten en gemalen zo’n piekafvoer niet aankunnen, liggen overstromingen op de loer. Een manier om dat te voorkomen, is door de sloten breder te maken.

Als nu in de praktijk het terrein aan de Anderlechtlaan – dat formeel volgens het bestemmingsplan nog een ‘weiland’ is – meer dan 1000 vierkante meter bebouwd of verhard wordt, moet volgens de regels van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, (minstens) 10% van dat oppervlak gecompenseerd worden met nieuw oppervlaktewater. Dat zal ten koste gaan van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen.

Inspraak burgers
Op dinsdag 15 mei om 19.30 uur houdt de stadsdeelraad een hoorzitting in het Huis van de Wijk België, Hageland 117-119. Na een presentatie van de initiatiefnemers (McDonald’s/La Place), krijgen bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen alle tijd om hun standpunten kenbaar te maken. De indruk is dat degenen die zich zorgen maken over het zwerfvuil in de Oeverlanden en Nieuw Sloten, of over de verkeersveiligheid van fietsers, bij de deelraad gehoor zullen vinden. De raad kan Verdonk opdragen in het vervolgtraject van vergunningen en inrichting van het terrein, extra rekening mee te houden.

De agendacommissie van de deelraad heeft besloten dat inspraak tijdens de behandeling van het onderwerp op 16 mei in de raadscommissie niet mogelijk is. In elk geval vraagt de komst van de restaurants om creatieve oplossingen voor de (ham)burgers…

Uit: de Westerpost van 15 mei 2012.