Groenafval wordt weer opgehaald

Bewoner van de Sloterweg Harry Bruno stoorde zich er al tijden aan dat het GFT-afval maar niet werd opgehaald. De aanhouder wint.

GFT-bak Sloterweg. Foto: Harry Bruno.

Bovendien komt er nu óók een eind aan de terugkerende ergernis dat gebundeld tuinafval in de dorpskern van Sloten niet wordt opgehaald. Tuinafval dat op tijd is aangemeld, wordt op voortaan vrijdagen door de gemeente opgehaald. De regels hiervoor staan in deze brief.

Elke dinsdag
Aangezien veel bewoners van de Sloterweg hebben laten weten mee te willen doen met de GFT-inzameling, komt de gemeente sinds 15 juni de containers van Sloterweg-bewoners iedere dinsdag legen. Bewoners (ook van elders waar gewerkt wordt met containers) die nog geen GFT-container hebben, kunnen er een van 140 of 240 liter bij de gemeente aanvragen. Meer informatie daarover staat ook in bovenstaande brief.