Het streefbedrag voor de gedenksteen ‘100 jaar annexatie Sloten’ is binnen!

Dankzij vele kleine en grote bedragen, vooral van ondernemers en bewoners in het landelijke gebied, staat nu vast dat de gedenksteen er gaat komen.

Dit succes is mede te danken aan de mooie bijdragen van Hulsebos Autoschade aan de Langsom, Ton de Jeu aan de Osdorperweg en Loodgietersbedrijf Ebbers. Binnenkort gaat daarom de opdracht tot het maken van de steen de deur uit.

Initiatiefnemer Guido Frankfurther in actie bij de opening van de Slotense Brouwerij De Zeven Deugden op 11 mei 2018.

Hartverwarmend
Initiatiefnemer Guido Frankfurther is enorm blij dat er in korte tijd zoveel steun voor zijn initiatief kwam. “Meer dan 40 particulieren en bedrijven hebben in een korte tijd bijgedragen en dat is hartverwarmend. Hieraan kun je zien dat de historie van ons gebied nog altijd bij veel mensen leeft en dat moeten we koesteren.”

Grondgebied Sloten was reusachtig
Guido is in het bijzonder blij met de bijdrage van stadsdeel Nieuw-West die vorige week al in deze Nieuwsbrief vermeld werd. Dat is relevant, omdat het hele grondgebied van het huidige stadsdeel deel uitmaakte van de gemeente Sloten. “Maar, de toenmalige gemeente Sloten was nóg veel groter. Ook delen die nu onder ‘stadsdeel West’ vallen, vielen vroeger onder de uitgestrekte landbouw-gemeente. Dat geeft nog maar eens aan hoe reusachtig groot Sloten vroeger was”, vult Guido aan.

Nu het benodigde geld binnen is, kan de productie van de steen in gang worden gezet. Hopelijk kan de gedenksteen dan nog in december worden onthuld door burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma. In verband met de drukke agenda van de burgemeester zou dat overigens ook begin volgend jaar kunnen worden, liet het stadhuis weten.

Tamar Frankfurther, 20 november 2021.