Verkeersdruk en tijdelijke drempels Sloterweg zorgden niet voor leidingbreuken

Het ‘Bewonerscomité Sloterweg’ was zeer verontrust over de recente breuken in de waterleiding in de Sloterweg en deed navraag bij de gemeente. Waternet verrichtte daarop meteen een spoedonderzoek. Een week later al ontving het bewonerscomité een  uitgebreide reactie.

Volgens Waternet zijn de breuken in de waterleiding niet ontstaan door de hoge verkeersdruk noch door het plaatsen weer verwijderen van de tijdelijke drempels, maar vallen de breuken onder de noemer ’toeval’. Medewerkers van Liander gaven op straat eerder al aan dat de gaslekken daarna hoogstwaarschijnlijk zijn ontstaan als gevolg van de eerdere breuken in de waterleiding.

Feiten leidingen Sloterweg
“In de Sloterweg ligt een hoofddistributieleiding in beheer van Waternet. Deze hoofddistributieleiding heeft een diameter van Ø200mm, is gemaakt van PVC, en is aangelegd in 1972. De verbindingen zijn van het type ‘steekmof’. Deze hoofddistributieleiding ligt onder het asfalt van de rijweg, daar er geen ruimte is voor een trottoir waar de leiding onder kan liggen. Ook de aansluitingen voor de woningen bevinden zich hier onder het asfalt. De ligging van de leiding bemoeilijkt het onderhoud, maar een ligging onder het asfalt is niet als ‘onveilig’ aangemerkt, aangezien de bovenbelasting zich goed gespreid naar ondergrond verplaatst. Deze sectie heeft in de jaren 2002 t/m 2021 zes keer een storing/lek gehad. Dit zijn relatief veel storingen, maar de sectie is daarentegen ook groot. Het leidingmateriaal wordt door Waternet niet als ‘verdacht’ aangemerkt.”

Feiten ondergrond
De ondergrond bestaat hier uit een kleine antropogene ophooglaag van zand, met daaronder een pakket van klei en veen die ongeveer 12 meter dik. Onder die 12 meter bevindt zich een stabiele zandlaag (Pleistoceen). Dit is het soort grondpakket die zich ook voordoet in andere delen van Amsterdam. De Sloterweg vormt geen uitzondering, en (lokale) zettingen zijn hier aanwezig. Uit analyse van het zettingsrapport blijkt dat zich onder de Sloterweg geen abnormale zettingen in de ondergrond bevinden.”

De twee lekken in de Sloterweg van afgelopen weken
“Er hebben zich twee lekken voorgedaan in de Sloterweg. Op 1 november 2021 is er een lek geweest in de Ø200 mm hoofddistributieleiding, waarbij de aansluitleiding van de dienstkraan is geschoten. Op 10 november is er een lek geweest in de aansluitende grijs gietijzeren leiding.”

Conclusie
De conclusie uit het spoedonderzoek van Waternet: “Er is geen correlatie te ontdekken tussen de verschillende lekken in de leiding ten opzichte van de omgevingsfactoren. De lekken zijn ontstaan op plekken waar niet door de gemeente Amsterdam is gewerkt (plaatsen drempels), en de ondergrond zet / zakt op deze locatie niet abnormaal. De verkeersintensiteit zal de aankomende jaren drastisch verminderen, ten gunste van de hoofddistributieleiding die onder het asfalt ligt (verminderde trillingen/belastingen). Het leidingmateriaal wordt niet als ‘verdacht’ aangemerkt. Op basis van deze gegevens zal Waternet deze drinkwaterleiding niet op korte termijn prioriteren om te renoveren. De lekken in de leiding vallen onder de noemer ’toeval’. Uiteraard is dit een conclusie op basis van een risicoanalyse en praktisch inzicht. Waternet wil graag op de hoogte blijven mochten er zich meerdere lekken voordoen in de Sloterweg.”

Relatie met breuken in gaspijpen

Na de breuken in de waterleidingen, zijn er recent ook twee gaspijpbreuken onder de Sloterweg ontstaan. Eerder al verklaarden medewerkers van Liander dat deze hoogstwaarschijnlijk optraden als gevolg van de breuken in de waterleiding: Doordat het drinkwater volop uit de pijpen stroomde, is er ondersteunend zand rond de gaspijpen weggespoeld. Door deze veranderingen zijn kleine gaslekken ontstaan.

Tamar Frankfurther, 20 november 2021.