Het jaar 2011 in Sloten en Oud Osdorp

Al enkele jaren is het de gewoonte om op deze pagina terug te blikken op het afgelopen jaar. De tekst wordt ook (deels) in de jaarlijks verschijnende dorpengids opgenomen. En de voorzitter van de Dorpsraad maakt dankbaar gebruik van het overzicht om zijn Nieuwjaarsspeech voor te bereiden. Ook nu bekijken we het jaar van maand tot maand en niet thematisch, zoals sommigen graag zouden zien. De reden dat we nu al publiceren is omdat de uitgever van de Westerpost heeft aangekondigd dat de redactie vanaf 1 januari nog maar een halve pagina ter beschikking heeft. In verband met de lengte van het jaaroverzicht is dit de laatste mogelijkheid om het in een keer te plaatsen.

Januari
In het eerste nummer van het jaar aandacht voor een oproep van Nico Jansen voor herstel van de historische wegen door en rond Oud Osdorp en Sloten. Met uiteraard veel aandacht voor de Sloterweg en de Osdorperweg. De heer Jansen probeert actiegroepen en de politiek te activeren. Tot nu toe helaas met weinig concreet resultaat. Verder deze maand natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Er werden twee gouden spelden uitgereikt, één voor Willem de Kler als dank voor 25 jaar trouwe dienst bij het voeren van de boekhouding van de Dorpsraad.
De andere was voor Ronald Mauer, nu wethouder voor het Stadsdeel Nieuw-West, maar ook inwoner van het Dorpsraadgebied met een warm hart voor het behoud van het landelijk karakter.

Verder aandacht voor een SMS-actie van dierenvrienden om geld in te zamelen voor een paardenopvang aan de Osdorperweg, opening van een opvanghuis voor jongeren aan de Zuiderakerweg, inbraak in de net geopende Akermolen, en de uitslag van de verlichte tuinencompetitie.
Winnaar was Osdorperweg 636b.

Februari
Deze maand een serie artikelen van de hand van Cor van den Akker. Cor kwam binnen als nieuwe redacteur, maar moest na enkele maanden al weer stoppen met dit werk vanwege een nieuwe en zeer drukke baan.
Jammer voor de redactie, leuk voor hem zelf. De serie heette ‘Op bezoek bij…’ en Cor bezocht daarvoor mensen die hun hele leven in het dorpsraadgebied hebben gewoond en vaak ook gewerkt. Hij was bij Johan van Weerdenburg (Sloterweg), familie Van Bladeren (Osdorperweg), Jo Verbeek (Sloterweg) en mevrouw Fiet Kunst (Sloterweg). Allemaal bijzondere geschiedenissen en leuke historische foto’s. De Dorpsraad ging deze maand op bezoek bij de Deelraad om kennis te maken met de nieuwe leden van de Stadsdeelraad.
Daarbij droegen zij een koffertje mee met onderwerpen die ze graag aan de orde wilden stellen. Zoals daar zijn: het subsidiebeleid, verkeersproblemen op de Sloter- en Osdorperweg, ter inzage krijgen van bouwaanvragen en bestemmingsplannen en de plannen met de afgebrande villa aan de Sloterweg.

Maart
Allereerst een vervolg op de serie ‘Op bezoek bij…. ‘. We waren bij de heer Frans Reinierse (Sloteweg), Cor en Riet Duister (-Bart) (Noorderakerweg) en Jan Hopman (Sloterweg).
De heer Reinierse is trouwens enkele maanden na het gesprek overleden.
Verder stonden we stil bij het 150-jarig jubileum van de Sloterkerk, de Schatjesmarkt 2011 en enkele jubileumconcerten in de jarige Sloterkerk.
Nog twee overlijdensberichten kunnen we u niet onthouden. Ten eerste het bericht dat de brugwachter van Sloten, Hans Litjens was overleden.
We schreven al over hem in 2009, toen hij ziek werd. Het tweede bericht betreft René Kruis, onder meer bekend als organist van de Sloterkerk.
René was enkele jaren eerder (30 juni 2007) getrouwd met Tamar Frankfurther. Hij overleed op 25 maart 2011 en is op 2 april, onder grote belangstelling begraven op de begraafplaats van de Pancratiuskerk in Sloten.

April
Aandacht voor het Bestemmingsplan Dorp Sloten. De Dorpsraad was boos dat het Voorontwerp Bestemmingsplan niet meer officieel ’ter inzage gelegd’ werd in het Dorpshuis. Na verscheidene pogingen van de Dorpsraad kreeg men de mededeling dat de stukken niet meer automatisch zouden worden toegestuurd en dat men de ze kon aanschaffen voor de somma van € 162,00, zijnde de legeskosten voor en dergelijk plan.
Daar kon de Dorpsraad (uiteraard) niet mee akkoord gaan. Maar om een lang verhaal kort te houden: de Dorpsraad kreeg de stukken, maar het automatisme is er niet meer.
Inmiddels is het al weer geruime tijd stil rond de plannen.
In Slotermeer een leuk project rond verdwenen buurtwinkels en molen De Aker was het decor voor de uitreiking van de Dorpengids 2011.
Verder kunst: een expositie van Elsbeth Pluimers en Annette van Wijk in Spaarndam en ter ere van het 150-jarig jubileum van de Sloterkerk heeft borduurontwerpster Thea Gouverneur een patroon gemaakt van de Sloterkerk dat in duizenden kruissteekjes is uitgevoerd door mevrouw De Jong-Polman.

Mei
Deze maand natuurlijk een verslag over Koninginnedag in Sloten. En veel aandacht voor de speeltuin van Sloten en het nieuwe Snoephuisje, annex toiletblok. Plus de oproep om de speeltuin te sponsoren. Ook hier heeft men last van stijgende kosten en inkomsten die daar geen gelijke tred mee houden. De Dodenherdenking op de Osdorperweg is nog steeds een heel goed bezochte en waardige bijeenkomst. Met mooie gedichten van jongeren en oudere inwoners van Oud Osdorp en Sloten.
Een traditie om in ere te houden.
De Molen van Sloten kreeg hoog bezoek uit China, tenminste, de cultureel secretaris van de Chinese Ambassade kwam langs om het startsein te geven voor de audio tour door de molen in het chinees. Nu kan men de tour in acht talen volgen.
Totaal onverwacht begonnen stadsdeelmedewerkers de bloembakken in Sloten weg te halen: ‘bezuinigingen meneer!’ Door een spontane actie van een dorpsbewoner is een deel gered.
Deze worden nu onderhouden door de bewoners die er vlakbij wonen.

Juni
Je kunt er niet omheen: het Over de Rand zomerfeestweekend op 4 en 5 juni. Wederom een knallend succes. Met andere activiteiten verliep het wat minder goed. Bijvoorbeeld de Schatjesmarkt die twee keer per jaar in de speeltuin van Sloten werd georganiseerd. Onenigheid tussen speeltuinbestuur en de organisatoren heeft er toe geleid dat de markt is uitgeweken naar Badhoevedorp. Een kleine dorpsrel, die doorliep tot in juli, was geboren. En de organisatoren van Sloten op z’n Kop kregen van het stadsdeel te horen dat hun subsidieaanvraag was afgewezen.

Juli/augustus
Deze vakantieperiode 6 weken lang geen pagina’s in de Westerpost.
Hoogtepunt in juli de onthulling van de beeldengroep Rembrandt en Saskia bij de Molen van Sloten. De voorzitter van de Stadsdeelraad, Ahmed Baâdoud en de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, de heer Remkes waren speciale genodigden bij de onthulling. Sloten op z’n Kop was wat minder uitbundig en strak georganiseerd dan voorgaande jaren, maar nog steeds wel een succes te noemen. Nummer 1 van de tuinencompetitie was Mia Kooter van de Osdorperweg. Zij versloeg met 1 stem verschil de nummer twee, Sloterweg 701. En de fortenroute werd nog wat verder verkend op de fets. En natuurlijk de jaarlijkse vrijwilligersdag met deze keer een excursie door Natuurpark Vrije Geer.
De opening van Buurtwinkel De Kwekerij aan de Osdorperweg 935 mag in dit overzicht niet ontbreken.

September
Naast het vele ‘kleine nieuws’, zoals de nieuwe lantaarnpalen in Sloten, restauratie van de brandmelder bij het politiebureautje, opening fetspad op het laatste stuk van de Ringdijk, de villa aan de Sloterweg, Piet Paulusma in Sloten een lang verhaal over Brouwerij de Zeven Deugden aan de Osdorperweg. Een bijzonder project waar bier brouwen de hoofdactiviteit is, maar de manier waarop minstens even belangrijk. Het meeste werk wordt uitgevoerd door mensen die, zoals dat in ambtelijke termen wordt omschreven, ‘een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben’.

Oktober
Een bijzonder hoofdartikel door Carly Misset over de intocht van Napoleon in Amsterdam en het mogelijk bezoek van Napoleon aan Sloten. De geschiedkundigen kunnen geen uitsluitsel geven over de vraag of hij nu wel of niet Sloten heeft aangedaan. Desalniettemin zette het voornemen alleen al heel Noord-Holland en dus ook Sloten op z’n kop.
Verder uitgebreid aandacht voor het 20-jarig jubileum van de kaasboer aan de Molensloot.
En, hoewel de officiële opening nog moet plaatsvinden, een hoofdartikel over de ingebruikname van de school Het Bovenland, gebouwd midden in de ecologische zone aan het Langsom (ingang aan de Akersluis nr. 1).
Mooi gebouw, maar op een ongelukkige plaats.

November
Deze maand staat geheel in het teken van de acties van de Dorpsraad tegen de voorgenomen stopzetting van de subsidie door het stadsdeel.
Een uitgebreid interview met de voorzitter van de Dorpsraad hoorde hier natuurlijk bij. En verder werd ondermeer een miniposter afgedrukt (in kleur) die bewoners konden uitknippen en ophangen voor hun raam. Om zo de solidariteit met de Dorpsraad te benadrukken. Daarnaast werden vergaderingen van de Deelraad bezocht en werd gelobbyd bij wethouders en politieke partijen.
De uitkomst van al deze activiteiten moeten we nog even afwachten. Klein nieuws: een zwanenjong geboren aan de Noorderakerweg, de intocht van Sinterklaas en de ‘West Side Stories’, een leuke serie documentaires op tv.

December
De maand is nog niet voorbij, maar toch sluiten we het jaar nu al af.
Deze maand een verhaal over Rinus van den Brink. Jarenlang steun en toeverlaat van de Dorpsraad en diverse werkgroepen, ‘maar nu is het op’. Rinus bedankt voor alles. Een bericht over de asfaltering van het laatste deel van de Osdorperweg.
Eindelijk, maar nu nog wat strepen trekken, dan is het echt klaar.
Openbaar vervoer in Sloten en Oud Osdorp is altijd iets om in de gaten te houden. Zeker nu overal drastisch bezuinigd wordt. In het artikel enkele wijzigingen in de dienstregeling die in januari ingaan. Tot slot natuurlijk de kerstwens van de Dorpsraad en de redactie.

Tekst en foto’s: Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 28 december 2011.