Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad

De sfeervol ingerichte kantine van Tuinpark VAT was ook dit jaar weer het decor voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad. Ondanks het feit dat in het kader van de bezuinigingen er dit jaar geen persoonlijke uitnodigingen zijn verstuurd, c.q. rondgebracht, was de opkomst heel behoorlijk.

Natuurlijk waren er veel mensen uit de werkgroepen van de Dorpsraad, maar ook mensen van buiten hadden de weg gevonden. Speciale aandacht was er voor de hoogwaardigheidsbekleders uit de Deelraad. Twee wethouders en de voorzitter, de heer Ahmed Baâdoud waren aanwezig, samen met een aantal leden van de politieke partijen uit de Deelraad. Heden, verleden en toekomst.

Active Image

De Dorpsraad bestaat dit jaar 50 jaar. Of er veel reden is voor feestelijkheden rond dit jubileum valt nog te bezien. In zijn jaarlijkse toespraak ging de voorzitter van de Dorpsraad, de heer Sjoerd Jaasma daar niet expliciet op in. Hij stond wel kort stil bij de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zoals ook beschreven in de Westerpost van eind vorig jaar. Hij memoreerde zowel de feestelijkheden, zoals Over de Rand, Sloten op z’n Kop, Koninginnedag en Zingen op het Dorpsplein, als ook de Dodenherdenking bij het monument op de Osdorperweg. Daarna was het tijd voor de serieuze zaken. Onderwerpen waaruit blijkt dat de Dorpsraad iets anders is dan een gezelligheidsvereniging. Zoals daar zijn: de villa aan de Sloterweg, verkeersdrukte op de Osdorper- en Sloterweg, asfaltering van een deel van de Osdorperweg, bestemmingsplan Dorp Sloten, et cetera.

Een niet onbelangrijk deel van de toespraak ging uiteraard over de bezuinigingen en wat die betekenen voor de Dorpsraad. Belangrijkste probleem is dat door de grote korting op de subsidie de Dorpsraad gedwongen is om de enige (parttime) betaalde kracht, uitvoerend secretaris Rita de Voogd, te ontslaan. Daarmee valt een belangrijke bouwsteen in het systeem van de Dorpsraad weg. Rita is niet alleen verantwoordelijk voor de agenda en notulen van de Dorpsraad, zij houdt ook het Dorpshuis open, is een vraagbaak voor alle inwoners van het gebied, doet de administratie voor de talloze werkgroepen, is kortom de spreekwoordelijke ‘spin in het web’. Valt dat weg dan zal binnen korte tijd het hele web desintegreren. Althans, dat is de vrees die de heer Jaasma ventileerde. En dat betekent onder meer dat verschillende leden van het bestuur zich afvragen of zij nog wel door willen gaan met het werk voor de Dorpsraad. Een vraag die de komende paar maanden beantwoord zal moeten worden.

Gastspreker
Binnen de Deelraad Nieuw-West zijn enkele partijen die de Dorpsraad steunen in de strijd voor haar voortbestaan. Met name BenW81, de SP en niet te vergeten het CDA hebben geprobeerd de coalitiepartijen op andere gedachten te brengen, tot nu toe echter waren die pogingen vergeefs. De gastspreker van deze avond, fractievoorzitter van het CDA, de heer Rien Fraanje onderstreepte dat nog eens in zijn toespraak. Maar hij had ook een boodschap voor de inwoners van Sloten (oud Osdorp liet hij even buiten beschouwing). Hij leidde de boodschap in met de opmerking dat de Slotenaren toch wel erg geprivilegieerde mensen zijn. Ten eerste wonen ze in de mooiste stad van Nederland en dan ook nog eens in het mooiste dorp. Daar mag je blij om zijn en is is begrijpelijk dat de inwoners ernaar streven om dat moois te behouden. Maar, zo stelde hij ook, we leven in onzekere tijden, zowel op lokaal als internationaal niveau. Onzekerheden zijn er zowel voor de deelraad als de dorpsraad. Je kunt dan wel naar elkaar gaan wijzen in de verwachting dat de ander die onzekerheden wegneemt, maar zo werkt het niet. Gemeenschappen moeten onderling de handen ineen slaan en nieuwe manieren vinden om met die onzekerheden om te gaan. “Dat”, aldus de heer Fraanje, “vereist wijsheid en creativiteit, en dat is precies wat ik de Dorpsraad en alle Slotenaren toewens in 2012.”

Zilveren borden
Na de stichtelijke woorden van de gastspreker was het tijd om nog even een paar dorpsgenoten in het zonnetje te zetten. Maar liefst drie zilveren schalen werden uitgereikt. Twee gingen er naar één echtpaar. De eerst ging naar Harry van Gerwen voor zijn enorme inzet voor het behoud en de restauratie van de Akermolen (en duizend en een kleinere projectjes waar hij zich voor inzet). De andere ging naar zijn echtgenote Kitty van der Veen. Zij is al jaren bestuurslid en een van de drijvende krachten achter het woonschepenoverleg WOOS. De derde schaal was voor Henk Smit, bioloog van huis uit en het groene geweten van Sloten-Oud Osdorp. Volgende week op deze pagina een uitgebreid profiel van deze Slotenaar uit de Jordaan.

Tekst en foto’s Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 18 januari 2012.