Gemeente informeert hoe nu verder met verkeer op Sloterweg

In een bewonersbrief meldt de gemeente dat de gemeenteraad op 26 januari 2022 besloten heeft om de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen te gaan afsluiten voor doorgaand verkeer.

Dit gebeurt door het instellen van vier knips (camera’s) op de Laan van Vlaanderen bij de kruisingen met de Plesmanlaan en de Sloterweg-West en Oost. Verder krijgen de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar een maximumsnelheid van 30 km/uur. Alle Slotense en Nieuw Slotense adressen blijven via het Plusnet Auto voor iedereen altijd bereikbaar. De gemeente streeft ernaar de maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren.

Variant 2A zoals door de gemeenteraad op 26 januari 2022 aangenomen.

Vijf moties aangenomen
De gemeenteraad heeft aangegeven tegemoet te willen komen aan de zorgen van bewoners en ondernemers en nam daarom vijf moties aan. De raad verzoekt het College van B&W:

1. Een onderzoek naar de mogelijkheid om meer ontheffingen uit te geven.

2. De ontheffingen zo veel mogelijk zonder kosten te verlenen.

3. De effecten van de maatregelen binnen een jaar te evalueren en zo nodig in te grijpen.

4. Te onderzoeken of het mogelijk is om binnen bepaalde tijdvakken de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit te schakelen. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid van het winkelcentrum Belgiëplein.

5. Waar mogelijk de verbetering van de route van de S106 versneld te verbeteren. Het College van B&W zoekt momenteel uit wat hierin de mogelijkheden zijn.

Ontheffingenbeleid eind mei/begin juni
Er leven veel vragen over hoe het ontheffingenbeleid er precies uit gaat zien. Duidelijk is nu al dat de gemeente ernaar streeft om voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten automatisch ontheffing te verlenen. Het is – in verband met de privacywetgeving – nog niet duidelijk of dit mogelijk is. Desgevraagd laat de gemeente weten te verwachten hierover eind mei/begin juni 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bij het opstellen van het ontheffingenbeleid gaat de gemeente uit van de afspraken die hierover op zijn vastgelegd op pagina 33 van de Nota van Uitgangspunten. Dat betekent:

* Het stadsdeel legt in een uitvoeringsregeling vast wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in de praktijk werkt.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen. Bewoners en ondernemers komen, naar huidig inzicht, in aanmerking voor de volgende ontheffing:
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
** Kenteken geregistreerd in Nieuw-Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost en Park Haagseweg: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.
** Alle andere kentekens, waaronder Badhoevedorp, overig Nieuw-West, bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc: geen ontheffing.

Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe aanvullend, bijvoorbeeld voor geleasede voertuigen en voor voertuigen van ondernemers met een zaak in het gebied, ontheffing kan worden verleend.

Alle Slotense en Nieuw-Slotense adressen blijven altijd voor iedereen bereikbaar via het Plusnet Auto (o.a. Johan Huizingalaan, Plesmanlaan, Baden Powellweg).

Om de afsluitingen te realiseren, moet het stadsdeel een verkeersbesluit nemen. Dit staat open voor bezwaar en beroep.

Monitoringsplan en aanpassen wegen
De gemeente werkt ondertussen ook aan het monitoringsplan en aan het aanpassen van de wegen (Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en Langsom) waar straks de maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Op de hoogte blijven?
Wie als eerste op de hoogte wil zijn van het laatste nieuws in dit dossier, kan zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van de gemeente. Uiteraard kunt u de vorderingen en ontwikkelingen ook volgen via de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg