Groene As bij Sloten wordt officieel geopend

Kom op 11 oktober 2016 ook naar de Akersluis

Toen de Amsterdammers in 1995 bij het referendum massaal stemden vóór het behoud van het Weilandje Vrije Geer, legden zij de basis voor het openingsfeest van de Groene AS van komende dinsdag. Want zonder het huidige natuurpark (en mét een nieuwe woonwijk op die plek) zou de Groene AS bij Sloten nog maar bitter weinig voorstellen. De Ecologische Hoofdgroenstructuur loopt van Spaarnwoude via Natuurpark Vrije Geer naar het Amsterdamse Bos (en andersom). In dit traject vormde de Slotense Akersluis jarenlang een schijnbaar onoplosbaar knelpunt, maar vanaf nu loopt het lint eindelijk door. Dat wordt gevierd!

Iedereen is van harte welkom bij dit feestje op dinsdagmiddag 11 oktober. Om 15.00 uur wordt verzameld op de speelplaats van basisschool Het Bovenland. Om 16.00 uur verrichten gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland (Natuur en Landschap) en portefeuillehouder Groen van stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer de feestelijke opening van deze bijzondere passage van de Groene AS.

Voor mens, dier en plant
Begin jaren negentig begon de provincie Noord-Holland met het Groene AS-project en bestaat zowel uit land als uit water. Door natuurgebieden in en om de stad met elkaar te verbinden, kunnen kwetsbare en zeldzame dier- en plantsoorten overleven. Wanneer er bijvoorbeeld op een bepaalde plek weinig voedsel is, of wanneer ergens al veel soortgenoten leven, kan een dier via deze natuurverbinding makkelijker een nieuw leefgebied vinden. Enkele van deze kwetsbare en zeldzame diersoorten zijn: De Ringslang, Noorse woelmuis, Meervleermuis en Waterspitsmuis. De Watervleermuis is in de avond jagend boven de Slotervaart te zien. Plantenzaden kunnen zich via het lint ook goed verspreiden, waardoor de diversiteit in de natuur groeit. Daarnaast is de Groene AS zo ingericht dat ook de mensen er zo veel mogelijk van kunnen genieten.

Knelpunt Akersluis opgelost
Indertijd heeft de provincie voorrang gegeven aan het inrichten van die delen van de Groene AS, die relatief eenvoudig aan het lint vastgeknoopt konden worden. Na de referendumwinst kon het Weilandje bijvoorbeeld relatief makkelijk worden ingericht als natuurpark. Dat geldt ook voor de Ringvaartzone. Toen de bestemmingsplannen van De Aker en later van het Dorp Sloten eenmaal goedgekeurd waren, konden de landschapsarchitecten hier aan de slag. Het was echter een ingewikkelde puzzel om het Knelpunt ‘Akersluis’ ecologisch gedegen in te richten. Daarom heeft die uitvoering langer op zich laten wachten. Toen er provinciaal Groene AS-geld beschikbaar kwam, gingen de ambtenaren van Nieuw-West voortvarend aan de slag om de Groene AS ook op deze lastige plek in te richten. Dat is nu gelukt! Er is zowel een natte als een droge verbinding aangelegd. Aannemer Van Oostrum Westbroek heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam prachtig invulling gegeven aan dit project en schenkt ons twee informatieborden.

Hoe loopt de Groene AS?

De Groene AS loopt nu goed zichtbaar door vanaf de Ringvaartzone: langs de sloot achter de P. Hans Frankfurthersingel, via een faunatunnel en aparte groenstrook over de Akersluisbrug naar het gebied tussen de oever van de Slotervaart en de school Het Bovenland. Het schoolgebouw is indertijd bij de bouw zo veel mogelijk richting de Langsom geschoven, zodat het groen hier maximaal de ruimte zou krijgen. Daarvandaan loopt het ecolint naar de ‘slenk’, een licht hellend stuk land, waar dieren makkelijk uit en in het water kunnen kruipen. Er zijn ook slimme – natuurvriendelijke – openingen in de harde oevers van de Slotervaart gemaakt. Onder de drukke weg Langsom liggen twee faunatunnels (een natte en een droge) naar het Natuurpark Vrije Geer. Aan de andere kant van het park zijn ook weer speciale tunnels onder de Vrije Geerweg aangebracht en loopt het lint via de Ditlaar – daar is in de hoek een kikkerpoel aangelegd – richting de Sloterweg naar het duurzame volkstuinpark Eigen Hof. Daarvandaan loopt de Hoofdgroenstructuur door naar het Amsterdamse Bos.

Tamar Frankfurther