Goed nieuws van de Sloterweg

Op de Sloterweg zijn strepen aangebracht ten behoeve van de fietssuggestiestroken.

Wat jarenlang niet voor mogelijk werd gehouden is nu, grotendeels, gerealiseerd. De kleur van de middenstrook was vanaf het begin eigenlijk al nagenoeg net zo rood als de fietsstroken. Dat er een duidelijke scheidslijn is aangelegd is niet anders dan hoogst noodzakelijk en van groot belang voor de veiligheid van de fietsers aldaar.

De werkgroep Dorp Sloten heeft jarenlang voor de stroken gepleit en is dus zeer verheugd dat ze er eindelijk zijn. Alleen ter hoogte van tuincentrum Bakker ontbreken strepen, fietsers in beide richtingen worden daar geacht op het fietspad te gaan rijden, wat in de praktijk niet gebeurt.

Jan Brockhoff

Uit: de Westerpost van 5 oktober 2016.