Gezellig bijpraten bij Dorpsraad Nieuwjaarsreceptie

Na twee jaar mocht het weer: Dit jaar in de gezellige Tuin van Sloten, het verenigingsgebouw van de Speeltuin Sloten aan de Sloterweg.

Deze bijeenkomst bood vooral de kans, om ook in de winter als je elkaar toch minder vaak ziet, even rustig bij te praten met vrienden en bekenden en lopende zaken in het gebied door te nemen.

Na haar bijdrage ontving stadsdeelbestuurder van Nieuw-West Sandra Doevendans van dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma de plattegrond van de voormalige gemeente Sloten, die het hele gebied van dit stadsdeel plus nog een deel van stadsdeel West besloeg.

Twee toespraken
Uiteraard werden de aanwezigen ook toegesproken. Eerst nam dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma het woord en daarna deelde portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West Sandra Doevendans ook kort het woord tot de aanwezigen.

Relatief kleine problemen in roerige wereld
Jaasma begon zijn toespraak met de stand van de wereld om ons heen. Daarna zoemde hij in op wat hij noemde “onze eigen relatief kleine probleempjes, maar die toch niet onbenoemd mogen blijven”. Hij stipte diverse langlopende dossiers aan. Met voorop de nog altijd niet aflatende stroom van bouwplannen in het landelijke gebied, en voorop in de Slotense dorpskern. De gemeente werkt hier graag aan mee en verandert er zelfs bestemmingsplannen voor…

Luisteren naar bewoners
Ook de onveilige verkeerssituaties op de Osdorperweg en de Sloterweg, die nog altijd voortduren, kwamen aan bod. Hij benoemde dat het overleg met de bewonersgroepen van Oud Osdorp nog altijd tot niets leidt en dat zij daarom zijn weggelopen uit het overleg. Terwijl burgemeester Halsema toch echt uitdraagt dat er geluisterd moet worden naar de bewoners. Jaasma: “Vorige week nog zei Burgemeester Halsema in de podcast Amsterdam wereldstad van Het Parool dat ambtenaren en bestuurders beter moeten luisteren naar inwoners. Als voorbeeld gaf ze dat de manier waarop de gemeente procedeert tegen de ‘eigen inwoners’ anders moet: niet het gelijk willen halen, maar op zoek gaan naar een oplossing. Recht uit mijn hart gegrepen. Luisteren is moeilijk, dat geldt voor ons allemaal maar het is wel essentieel voor een goed werkende samenleving.”

De dorpsraadvoorzitter memoreerde het historische gemeenteraadsbesluit om de Sloterweg autoluw te maken eind januari 2022 en hij noemde de namen van Willem Kleyn en Marc Makkes van de werkgroep Sloten dankzij wie dit gelukt is. Jaasma: “De aangenomen maatregelen voor de Sloterweg lopen wel vertraging op maar het besluit blijft staan.”

Van oudsher sterk georganiseerd
Sandra Doevendans liet meteen merken hoe bijzonder ze het vond om hier – als voormalig ‘dorpsgenoot’ nu als DB-lid het woord te mogen voeren. Zij prees het organisatie- en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers zich in het landelijke gebied: “Jullie vormen samen een krachtige band en zetten je in voor het dorpsbehoud. Daarbij delen en bundelen jullie je kennis, expertise en ervaring. Dat is hier van oudsher ingeworteld. Ik zou heel graag zien dat het lukt om die verbondenheid – samen met jullie – door te trekken naar de rest van stadsdeel Nieuw-West, naar andere wijken.”

Tamar Frankfurther; 16 januari 2023.