Gemeenteraad steunt onbeperkt bouwen in ‘beschermd’ groen

Het Team Referendum Hoofdgroenstructuur (HGS) probeert zo veel mogelijk steunbetuigingen te vergaren voor dit referendum.

Alleen een referendum kan er nog voor zorgen dat het beleidskader, dat wordt gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, van tafel gaat.

Stemgedrag gemeenteraad geeft duidelijkheid
Wat er mis is met dit beleidskader? “De gemeenteraad stemde op 26 januari 2023 over allerlei wijzigingsvoorstellen (amendementen) op het beleidskader HGS. Die stemuitslagen geven helder aan wat dit beleid in de praktijk zal betekenen”, zo laat Team Referendum weten. U kunt op hun website precies zien welke partijen voor of tegen een bepaald amendement stemde.

De meerderheid van de gemeenteraad wil:
In het groen toestaan: onbeperkt bouwen, parkeren en de bouw van nutsvoorzieningen, grootschalige horeca, overnachtingsgelegenheden, windturbines en ondergrondse voorzieningen.
Kunstgras en gravel meetellen als volwaardig groen.
Ruigoord niet beschermen.
Dat de gemeenteraad niet meer geïnformeerd wordt als er in de toekomst sprake is van bijzondere – lees bedreigende – situaties in de HGS. De Raad zet zichzelf dus buiten spel en zal niet meer kunnen ingrijpen als de wethouder en ambtenaren vergunningen willen verlenen aan allerhande ontwikkelingen.
Niet duidelijk maken welke regels precies zullen gelden voor de belangrijke ecologische verbindingen tussen verschillende groengebieden.

Steun de komst van dit referendum
Wilt u ook dat het groen in de Amsterdamse HGS ook in de toekomst nog goed wordt beschermd? Steun dan eenmalig de komst van dit referendum. Dan kan via deze link. Onder een lange tekst staat het invulformulier en vergeet niet daarna ter bevestiging op de link in uw mail te klikken.

Deel deze informatie vooral ook met uw Amsterdamse vrienden.