‘Archeologische’ vondst bij Tinie Wormbrug

Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Osdorperweg in Oud Osdorp werd bij de Tinie Wormbrug onder het asfalt een intacte oude klinkerweg uit de jaren zeventig blootgelegd.

Deze vondst vertelt wat over het leven in Oud Osdorp van een halve eeuw geleden en mag, hoe recent ook, volgens correspondent Theo Durenkamp best als ‘archeologische vondst’ worden beschouwd.

Als de oude Osdorpse klinkerwegen – zoals deze bij de hoek Osdorperweg / Joris van den Berghweg – nu nog in gebruik zouden zijn, dan zou het landelijke gebied een heel andere uitstraling hebben en waarschijnlijk veel minder aantrekkelijk zijn voor sluipverkeer. Foto: Theo Durenkamp.

Eerste weg naar de Polder de Eendracht
Durenkamp: “Bij het uitgraven van het gedeelte van de Joris van den Berghweg tussen de kruising met de Osdorperweg en de Tinie Wormbrug stuitten de wegwerkers vorig maand op een ‘welhaast archeologische’ vondst. Bijna één meter onder het huidige wegdek blijkt zich een tweede wegdek te bevinden: de oude klinkerbestrating die nog geheel intact is en over een breedte van circa vier meter bolvormig is aangelegd. Vermoedelijk gaat het om de weg die hier rond 1970 als zijweg van de Osdorperweg is aangelegd toen de brug over de Osdorpervaart naar de achterliggende Polder de Eendracht is aangebracht. Bij latere ophogingen van dit weggedeelte is de oude bestrating blijven liggen.”

Verdwenen onder zand en asfalt
Inmiddels is het weggedeelte vlak voor de brug weer opgehoogd tot het niveau van het brugdek. Het overige stuk van deze historische vondst is vrijwel direct weer onder het zand verdwenen. Op 7 april 2023 wordt dit weggedeelte met de aangrenzende kruising geasfalteerd, waarmee na een half jaar het hele project zal zijn afgerond.

Durenkamp afsluitend: “Het wordt spannend hoe het verkeer zich zal gaan gedragen op de nieuwe weg. De bewoners en de Dorpsraad vrezen dat het verkeer dan nóg sneller zal rijden over het gladde asfalt van de smalle en kaarsrechte dijkweg. Wordt dus zeker vervolgd.”

Theo Durenkamp, 3 april 2023.