Van 4 naar mogelijk 16 laadpalen op Sloten

Op dit moment zijn er op Sloten vier openbare oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen.

Wonderlijk genoeg blijkt uit het ‘Wijklocatieplan openbare laadpalen’ dat in Oud Osdorp nog geen enkele openbare laadpaal staat en dat de gemeente het blijkbaar ook niet nodig acht om hier zo’n oplaadpunt aan te leggen.

Als de bestaande openbare laadplekken op Sloten vaak bezet zijn, zal de gemeente overgaan tot het plaatsen van nieuwe palen. Hierbij zal geput worden uit de locaties op de vastgestelde plattegrond. Foto: Tamar Frankfurther.

Drie verschillende aanbieders
Het aantal elektrische auto’s gaat de komende tijd fors toenemen. De gemeente Amsterdam bereidt zich daarop voor en heeft onderzocht welke locaties in de toekomst geschikt zijn om als oplaadplek te worden ingericht. Over de voorgestelde locatie liep afgelopen najaar een inspraakprocedure. Op basis daarvan heeft de gemeente zijn plannen aangepast, maar voor Sloten en Oud Osdorp bleven de plannen ongewijzigd. Het argument dat openbare laadplekken ten koste gaan van het aantal parkeerplaatsen op straat wordt door de gemeente van tafel geveegd.

Naast de huidige laadpalen bij de adressen Akersluis 8, Slimmeweg 10 en Sloterweg 1180 is afgelopen week net een vierde oplaadpunt tegenover Sloterweg 1291 gerealiseerd. Op Sloten staan nu laadpalen van drie verschillenden aanbieders. De gemeente vermeldt in zijn wijklocatieplan twaalf andere parkeerplaatsen (op de Akersluis, Langsom, Osdorperweg, Vrije Geer, Sloterweg en de Zuiderakerweg) die voldoen aan diverse praktische randvoorwaarden en daarom geschikt zijn als openbare oplaadplek.

Pas plaatsen als dat echt nodig is
Of, en zo ja wanneer die twaalf nieuwe oplaadplekken op Sloten daadwerkelijk aangelegd zullen worden, hangt af van hoe vaak de bestaande palen worden gebruikt. Pas op het moment dat er daadwerkelijk behoefte ontstaat aan een nieuwe openbare laadpaal zal de gemeente een van de locaties uit het wijklocatieplan hiervoor uitkiezen. Voordat de gemeente tot plaatsing kan overgaan, moet hierover wel eerst de uitgebreide inspraakprocedure tot het nemen van een verkeersbesluit worden gevolgd. Door u te abonneren op de e-mailservice van de overheid blijft u op de hoogte.

Op eigen grond in Oud Osdorp
De gemeente gaat er gemakshalve en ten onrechte vanuit dat iedereen in het landelijk gebied van Oud Osdorp zelf wel op eigen grond een eigen oplaadpunt kan aanleggen. Ook voor de lange termijn ziet de gemeente blijkbaar geen noodzaak om hier te investeren in openbare oplaadpunten. Maar misschien zijn er Oud Osdorpse ondernemers die hierop willen inspringen?

Lees verder op de website van de gemeente.

Tamar Frankfurther, 8 april 2023.