Gemeente wilde grond van het Oude Bijenpark afsnoepen

Het was ‘een – beetje verborgen – gemeentelijk plannetje voor de Anderlechtlaan’. Maar wél eentje met verstrekkende gevolgen voor het Oude Bijenpark.

Gelukkig heeft het bestuur van het tuinpark tijdig ingegrepen en is de dreiging (voorlopig) van de baan. Sander van Hulsenbeek, secretaris van het Bijenpark aan de Sloterweg, doet verslag.

Bij de rode duikboot
“Kent u ons heerlijke park? Zo niet, dan kent u waarschijnlijk wél de rode duikboot van de familie Van der Veldt, die aan de oneven kant van de Sloterweg staat. Tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan. Wie daar het erf betreedt, ziet rechtsachter de ingang van het Oude Bijenpark. Het toegangshek is open in de zomer, aks er tuiniers zijn. Iedereen is welkom!”

Omgevingsvisie in deze Nieuwsbrief
De secretaris vervolgt: “Afgelopen mei werd ons bestuur opgeschrikt door een artikel in de ‘Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp’: De Gemeente Amsterdam was wat van plan! Gelukkig werden wij zo geattendeerd op de inspraakprocedure van ‘Omgevingsvisie 2050’.”

Omgevingsvisie 2050: Kijk eens aan, dachten wij: Op deze kaart zien we dat een heel stuk van Lissabon verdwijnt en ook misschien van het Oude Bijenpark.

Bestaanszekerheid was toch beloofd?
“Toevallig overlegden de zelfstandige tuinparken in die periode regelmatig in ‘zoomgesprekken’ met Amsterdamse ambtenaren. In de rondvraag vroegen wij dus: Hoe zit dat? Op het scherm verscheen het verschrikte gezicht van een ambtenaar, die zich haast te zeggen: “Dat kaartje uit de Groenvisie 2050 kan dus niet. De gemeente houdt zich aan zijn woord dat de tuinparken bestaanszekerheid krijgen.” Dat was een klein dipje in een ambtelijk ego.”

Groenvisie 2050 wijkt af van Omgevingsvisie 2050
“Natuurlijk waren we blij dat de ambtenaar zo reageerde, maar voor de zekerheid heeft de Stichting Bijenpark Amsterdam (SBA) toch maar officieel en tijdig bezwaar gemaakt op de ‘Omgevingsvisie 2050’. Onze argumentatie op hoofdlijnen:

Centraal in het bezwaar stond dat het grote inhoudelijke verschil tussen de gemeentelijke ‘Groenvisie 2050’ en de gemeentelijke ‘Omgevingsvisie 2050’. In de Omgevingsvisie stond op ons Oude Bijenpark een mogelijke wegbestemming ingetekend!

In de Groenvisie 2050 staat: “We [Gemeente Amsterdam] kiezen voor behoud, bescherming en betere benutting van de bestaande volkstuinparken. We leggen geen nieuwe volkstuinparken aan, maar bieden huidige parken bestaanszekerheid. Dat gaat hand in hand met de modernisering.”

Onze reactie op de Omgevingsvisie 2050: “Wij [SBA] wijzen u op de getoonde situatie op de plankaart in de Omgevingsvisie 2050 in het gebied Anderlechtlaan-hoek Sloterweg Oost (Stadsdeel Nieuw-West). Daar worden mogelijk ons Oude Bijenpark en zeker het Tuinpark Lissabon wegbestemd. Daar zullen wij ons met alle mogelijke middelen tegen verzetten. Dit voornemen is geheel in strijd (zie boven) met de Groenvisie 2050, tevens van uw gemeente. Een gemeente hoort zichzelf niet tegen te spreken. Rechtszekerheid en het vertrouwen van de burger in de overheid komen dan ernstig en wellicht onherstelbaar in het geding.”

Plattegrond is aangepast
“De gemeente reageerde bevredigend eind juli op ons bezwaarschrift. In de ‘Nota van Wijzigingen‘. Hierin was een nieuwe kaart opgenomen en ook een staartje: Bevredigend met een nieuwe kaart.

De aangepaste plattegrond naar aanleiding van ons bezwaarschrift. De bouwmogelijkheid is op de tweede kaart beperkt tot de nu vrije strook langs de Anderlechtlaan tussen rotonde en viaduct.

Reactie van de gemeente
In de ‘Nota van Wijzigingen’ heeft de gemeente onderstaande tekst o.a. opgenomen: “De(ze) zienswijzen geven blijk van een grote waardering van bestaande waarden in De Oeverlanden. Deze delen wij. We moeten echter ook oog hebben voor de dynamiek in en rond dit gebied. Doortrekking van de Noord/Zuidlijn met extra metrostations gaat onvermijdelijk consequenties krijgen. De Omgevingsvisie geeft aan waar er, met in achtneming van de huidige grenzen van de Hoofdgroenstructuur, ruimte is voor ontwikkeling langs deze nieuwe lijn. Behoud en versterken van het groen en ecologische waarden binnen de Hoofdgroenstructuur is daarnaast de inzet.” 

Waakzaamheid blijft geboden
“Als bestuur zijn wij van mening dat het “OK, for now” is, maar dat waakzaamheid geboden blijft. Ik noem dat een ‘staartje’. Dat is de waarschuwing voor extra metrostations langs de Noord/Zuidlijn, als die wordt doorgetrokken naar Schiphol. Want waar een station komt, komt ook bedrijvigheid. Weliswaar pas ergens in de toekomst, maar absoluut wel van groot belang voor héél Sloten om goed in de gaten te houden. Juist daarom is het zo goed dat alle organisaties in het landelijke gebied goed samenwerken, waar deze Nieuwsbrief nu al een bewezen nuttige rol in vervult. Zo gaan we er samen hopelijk voor zorgen dat ons mooie groengebied in Sloten en langs de Sloterweg tot en met het Siegerpark behouden blijft!”

Tamar Frankfurther; 13 augustus 2021