Gemeente presenteert ontwerp Osdorperweg

Op donderdag 16 mei presenteert de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg.

Tijdens deze inloopbijeenkomst in Hotel New West Inn, Reimerswaalstraat 5, kan iedereen tussen 16.00 en 19.30 uur kennis nemen van de gemaakte keuzes over het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap. Het ontwerp is ook in te zien op www.amsterdam.nl/osdorperweg.

Alles schuift op
Het voorstel van de gemeente: Er komt een fietspad van drie meter breed voor beide richtingen aan de westzijde van de weg. Daarnaast komt een voetpad van 1.20 m. Om dit te realiseren zal de zogeheten bovensloot een aantal meters moeten opschuiven. Dit betekent een dijkverbreding in westelijke richting waarin vervolgens een nieuwe bovensloot zal worden gegraven. Over de hele weg zal de berm tussen rijbaan en fietspad 2.40 m gaan bedragen. Het hele traject krijgt acht wegversmallingen zonder voorrangsregeling. Er zullen negen bomen worden gekapt en twaalf nieuw worden aangeplant. In de oostelijke berm komen vier parkeerplaatsen bij nr. 850 en zes bij nr. 790.

Deskundigen van de gemeente zijn op de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. Tot 7 juni kan iedereen vragen en opmerkingen over het ontwerp insturen naar j.vols@amsterdam.nl. De renovatie zal op zijn vroegst in 2020 starten, na afronding van het werk aan de Haarlemmerweg.

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.