Osdorperweg is geen racebaan voor (zwaar) sluipverkeer

Er is té veel, té zwaar en té snel rijdend sluipverkeer op de landelijke Osdorperweg op Oud Osdorp, terwijl hier alleen bestemmingsverkeer met een maximale snelheid van 50 en 30 km per uur is toegestaan.

De gemeente Amsterdam (zie artikel hieronder) denkt dit op te lossen door een deel van de Osdorperweg anders in te richten. Veel bewoners van de OsDORPerweg denken daar anders over, zoals Hans de Waal (hdwaal@ziggo.nl) in zijn (ingekorte) ingezonden brief:

“Mijn conclusie is simpel. Stop met het hele plan van herinrichten. Het is niet nodig! Goed onderhoud aan de weg okay, maar damwanden en wegversmallingen aanbrengen en de sloot verplaatsen, verhogen de veiligheid écht niet. Het enige wat wel werkt is het verkeer reduceren en controleren. Ik durf de stelling aan dat 60% van het verkeer op de Osdorperweg hier volgens de geldende verboden niet mag rijden. Daar veranderen die nieuwe plannen níets aan.

Je kunt nog zoveel verf op de straat kliederen met 50 en nog zoveel borden plaatsen; als je niet gaat handhaven helpt het geen zier. Camera’s daarentegen helpen wél: dik 90% effectief. De gemeente heeft ons uitgenodigd voor een presentatie op 16 mei. Ik hoop van harte dat heel veel bewoners van de Osdorperweg daar hun zegje komen doen en dat de gemeente, die als taak heeft dienstbaar te zijn aan zijn inwoners, zich nog eens even goed achter de oren krabt en gaat heroverwegen.”

Zie ook: www.westerpost.nl/sluipverkeer-osdorperweg

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.

 

Gemeente presenteert ontwerp Osdorperweg

Op donderdag 16 mei presenteert de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg.

Tijdens deze inloopbijeenkomst in Hotel New West Inn, Reimerswaalstraat 5, kan iedereen tussen 16.00 en 19.30 uur kennis nemen van de gemaakte keuzes over het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap. Het ontwerp is ook in te zien op www.amsterdam.nl/osdorperweg.

Alles schuift op
Het voorstel van de gemeente: Er komt een fietspad van drie meter breed voor beide richtingen aan de westzijde van de weg. Daarnaast komt een voetpad van 1.20 m. Om dit te realiseren zal de zogeheten bovensloot een aantal meters moeten opschuiven. Dit betekent een dijkverbreding in westelijke richting waarin vervolgens een nieuwe bovensloot zal worden gegraven. Over de hele weg zal de berm tussen rijbaan en fietspad 2.40 m gaan bedragen. Het hele traject krijgt acht wegversmallingen zonder voorrangsregeling. Er zullen negen bomen worden gekapt en twaalf nieuw worden aangeplant. In de oostelijke berm komen vier parkeerplaatsen bij nr. 850 en zes bij nr. 790.

Deskundigen van de gemeente zijn op de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. Tot 7 juni kan iedereen vragen en opmerkingen over het ontwerp insturen naar j.vols@amsterdam.nl. De renovatie zal op zijn vroegst in 2020 starten, na afronding van het werk aan de Haarlemmerweg.

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.