Geen Mountainbikeroute

Op 11 april 2019 besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbike-onderzoek’ met de gemeenteraadscommissie.

Het zag er lang naar uit dat er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ was daar zeker niet blij mee.

Nu blijkt dat ook de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur de komst van dit tracĂ© door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien oordeelden de onderzoekers dat een dergelijke route “niet opportuun is en conflicterend is met overig recreatief gebruik in het verlengde van het Amsterdamse Bos”.

Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé door Sportpark Sloten is van de baan.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 april 2019.