Groot Onderhoud Sloterweg

De werkgroep Sloten heeft overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente over het langdurige (sinds mei 2018) werk in de Slotense dorpskern.

Dit gebeurde naar aanleiding van klachten van bewoners over de lange duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en trillingsgevaar.

Waarom zo langdurig?
De gemeente kiest ervoor om nu zoveel mogelijk werkzaamheden boven en onder de grond te combineren. Naast het herbestraten gaat het om het vernieuwen van gas en elektra. In de praktijk blijkt dat van tevoren niet altijd te voorzien is hoeveel (en welk) werk er onder de grond nodig is.

Bij de nutsvoorzieningen betekent dit regelmatig dat er andere specialisten nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Deze medewerkers zijn niet รก la minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan wachtpauzes en ligt het werk op straat steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig niet meer open hoeft. Wij merkten dat de gemeente en de aannemer zeer betrokken zijn en hun best doen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Vanwege Koningsdag en ‘Sloten op z’n kop’ zullen de werkzaamheden tijdelijk onderbroken moeten worden om de Sloterweg begaanbaar te houden. Dat betekent dat de laatste fase van de herbestrating (deel van de Speeltuin tot aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na de eerste week van september kan starten. De herinrichting zal in november worden afgerond.

Omleidingsroute
Nu het hart van de dorpskern aan de beurt is en ook de Osdorperweg tot aan de Sloterkerk open ligt, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke bewegwijzering hard nodig.

Als werkgroep zijn wij van mening dat de huidige bebording is niet overal even duidelijk is. Dit leidt tot vervelende situaties. In het gesprek hebben we de gewenste verbeteringen in de bebording doorgenomen. De gemeente verwacht deze verbeteringen snel te kunnen uitvoeren.

Trillingen
Veel oude Slotense woningen zijn gevoelig voor trillingen. De aannemer gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke machines en zijn medewerkers hebben instructies gekregen om zacht te rijden.

Op enkele plekken zijn trillingmeters geplaatst om dit te monitoren. Tot dusver zijn geen te grote trillingen gemeten. Bij de werkzaamheden aan de smalle Osdorperweg wordt extra gelet op het vermijden van trillingen.

Peter de Graaf, werkgroep Sloten

Uit: de Westerpost van 17 april 2019.