Feestelijke onthulling ooievaarsnest Vrije Geer

Sinds dinsdag 28 oktober 2008 is Natuurpark Vrije Geer een ooievaarsnest rijker.

Wethouder Martje Postma van Stadsdeel Osdorp onthulde samen met de leerlingen van het Wellantcollege uit Sloten en het Calvijn Junior college uit Slotervaart het ooievaarsnest. De jongeren zijn betrokken bij het project in het kader van de maatschappelijke stage.

Langgekoesterde wens
Met de komst van het ooievaarsnest gaat een langgekoesterde wens van het stadsdeel Osdorp en de Dorpsraad Sloten in vervulling. Natuurpark Vrije Geer is een uitstekende omgeving voor een broedplaats voor deze vogel. In 1970 werd de ooievaar nog met uitsterven bedreigd en telde Nederland nog veertien paartjes. Inmiddels heeft het herintroductieprogramma resultaat, het aantal ooievaarpaartjes bedraagt nu vijfhonderd. Binnenkort worden ook een stel ooievaars in Osdorp verwacht. De ooievaar is in de directe omgeving namelijk al ‘gespot’.

Belangrijke bijdrage
De inzet van de jongeren, twintig leerlingen totaal, was een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het ooievaarsnest. Op vrijwillige basis en onder begeleiding spanden de leerlingen zich in om het natuurpark Vrije Geer op te knappen en meer bekendheid te geven. Onder andere werd de ingang van het natuurparkje verfraaid en het parkmeubilair opgeknapt.

Stageopdracht
Het doel van deze stageopdracht is het bevorderen van participatie en actief burgerschap. De leerlingen leren in een multiculturele sfeer samen te werken en ontdekken hoe leuk en zinvol het vrijwilligerswerk kan zijn. Ze ontwikkelen vaardigheden als verantwoordelijkheid, belangeloos zorgen voor bijvoorbeeld natuurbehoud en maken kennis met planten en dieren. Deze kennismaking kan ertoe leiden dat de jongeren vaker de natuur in gaan.

Het stageproject is voortgekomen uit de samenwerking tussen het stadsdeel Osdorp, het Amsterdams Steunpunt Wonen, het Wellantcollege Osdorp, Calvijn Junior college Sloten en het kenniscentrum Gemengde Scholen.

Van: www.osdorp.amsterdam.nl