Succesvol verzet tegen huurverhoging volkstuinparken

Eind vorig jaar ontstond ook op de volkstuinparken op Sloten en Oud Osdorp veel onrust: “Het Amsterdamse gemeentebestuur wilde de huurprijs voor volkstuinparken in 2022 met ruim 400% verhogen (en daarna nog verder tot 700%).

De tuinders willen best wat meer betalen voor hun groene oases in en om de stad, maar dit ging veel te ver”, zo verwoordde Pia Smit van het V.A.T.-bestuur de mening van velen. “Als de gemeenteraad zou hebben ingestemd met dit plan, dan zouden Amsterdammers met een kleine beurs straks niet meer van hun tuintjes kunnen genieten. Die heerlijke ontsnapping aan hun kleine stadswoning verdwijnt dan. Het sociale netwerk op de parken voorkomt vereenzaming van veel Amsterdammers.”

Samen sterk
Vertegenwoordigers van de volkstuinparken bundelden het verzet en overhandigden op 9 december een petitie die in korte tijd door bijna 27.520 mensen gesteund werd. Hierin werd aan de gemeente gevraagd om geleidelijk een redelijke huurverhoging door te voeren. Volkstuinparken moeten bereikbaar blijven voor álle Amsterdammers.

Wethouder Marieke van Doorninck schrok behoorlijk van alle ophef en gaat haar plannen nu aanpassen. Mogelijk worden tuinders met een kleine beurs ontzien en/of wordt de huurverhoging over meer jaren gespreid. Zij geeft aan dat een huurverhoging naar haar mening wel noodzakelijk is omdat de gemeente riolering op de parken moet aanleggen. Daar wordt nog altijd rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Ongeveer een kwart van de aangekondigde huurverhoging zou besteed worden aan het aanleggen van deze riolering.

Het is niet duidelijk welke andere dure beheertaken de gemeente voor de volkstuinparken in gedachten heeft. “Als dat grote huurverhogingen voorkomt, kunnen wij met onze tuinders ook zelf het nodige werk verzetten”, aldus Pia Smit. Naar verwachting komt de wethouder komend voorjaar met een nieuw plan…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 januari 2021.