Een nieuw bestemmingsplan voor Sloten

Tien jaar geleden

In 1995 is er een bestemmingsplan gemaakt voor het dorp Sloten. Dit bestemmingsplan is niet helemaal goedgekeurd zodat er op bepaalde onderdelen nog veranderingen doorgevoerd moesten worden. Het ging dan vooral om de strook grond bij de woonschepen en een stuk grond achter Sloterweg 1245. De Raad van State had daarvoor bepaald dat de bestemming anders moest, althans er moest een betere onderbouwing komen voor die stukken grond. Deze procedure, ook wel genoemd de herziening bestemmingsplan, heeft jaren geduurd en mede daardoor is deze procedure eigenlijk nooit afgerond. Gedurende deze tien jaar waren er namelijk al weer diverse andere bouwplannen die ook meegenomen moesten worden in de herziening. Er werden diverse vrijstellingen verleend voor bouwplannen die eigenlijk ook niet passen in het bestemmingsplan zodat uiteindelijk besloten is een geheel nieuw bestemmingsplan te gaan maken.

Cultuurhistorische verkenning

In de tussentijd is er ook een zogenaamde cultuurhistorische verkenning van het dorp Sloten gemaakt. In opdracht van het stadsdeel is een uitgebreide beschrijving gemaakt van het dorp en de cultuurhistorische waarden zijn daarin vastgelegd. Ook is er een welstandsnota vastgesteld waarin alle panden in het dorp zijn vastgelegd en waarin is aangegeven wat de bijzondere waarde is van die bepaalde panden. Zo zijn er rijksmonumenten, gemeentemonumenten, beeldbepalende panden. Die zijn allemaal in deze nota vastgelegd. Met deze nota in de hand moet je eigenlijk kunnen zien of een bepaalde bouwactiviteit, bijvoorbeeld een dakkapel, volgens de welstandsnota is toegestaan. Maar eerlijk is eerlijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn zoveel regels die allemaal tegelijk van toepassing zijn dat het nog steeds moeilijk is.

De cultuurhistorische verkenning beschrijft ook welke stukken grond eigenlijk niet bebouwd moeten worden of in ieder geval waar niet boven een bepaalde hoogte gebouwd zou moeten worden. Er zijn namelijk zogenaamde zichtlijnen vastgelegd en die dienen in principe vrij te blijven. Deze zichtlijnen bepalen het zicht op het dorp vanaf een bepaalde kant. Bijvoorbeeld het zicht op de kerken en het zicht door de vele stegen. De cultuurhistorische verkenning beschrijft ook het ontstaan van het dorp en haar specifieke eigenschappen. Bijvoorbeeld de Sloterweg als hoofdstraat met daarlangs de hoofdbebouwing en de aflopende hoogtes van deze weg af naar achteren. In de afgelopen jaren zijn er veel juridische procedures gevoerd over bouwplannen waarbij is aangevoerd dat deze plannen in strijd wren met deze cultuurhistorische verkenning.

Verandering bestaande plannen

Het stadsdeelbestuur is nu van plan om niet alleen het bestemmingsplan te vernieuwen maar meteen ook de cultuurhistorische verkenning hierin mee te gaan nemen. Het gaat er dan om om de waarden die in de cultuurhistorische verkenning worden vastgelegd via het bestemmingsplan een stevig juridisch kader te geven.

Het zou natuurlijk heel mooi zijn als er met het nieuwe bestemmingsplan een duidelijke lijn wordt uitgezet waarmee we de komende tien jaar verder kunnen. Iedereen weet dan waaraan hij of zijn toe is mochten er bouwplannen zijn. Verder zijn er allerlei kleinere zaken die ook belangrijk zijn voor de beleving van de openbare ruimte. Ik noem het parkeren, de sloten, schotelantennes en andere antennes, reclame-uitingen, horeca, ligplaatsen en groen.

Al dit soort zaken worden ook in een bestemmingsplan geregeld. Een bestemmingsplan gaat ons daarom allemaal aan. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Voordat een bestemmingsplan in werking kan treden dient een heel inspraaktraject doorlopen te worden. Voordat de officiële inspraak van start gaat, waarbij de dorpsraad natuurlijk betrokken zal zijn, leek het ons goed u alvast te informeren.

De Dorpsraad zal daarom op 10 april 2007 ‘s avonds van 20.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis een informatiebijeenkomst organiseren waarbij we u willen informeren over deze nieuwe plannen. De heer Sjoerd Jaasma, voorzitter van de dorpsraad, zal een inleiding houden over het bestemmingsplan en de procedures die gaan volgen. Architect mevrouw Marina Roosebeek zal een toelichting geven over de cultuurhistorische verkenning. Daarna zult u in de gelegenheid zijn vragen te stellen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Zie ook: Cultuurhistorische Verkenning Sloten