Petitie Westrandweg

De realisatie van de Westrandweg komt binnenkort in een volgende fase. Van 13 maart tot en met 23 april 2007 werd het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter visie gelegd. In 2005 hebben ruim 40 belangenorganisaties het manifest ‘De Westrand Omarmd’ ondertekend (hier te downloaden ). Hierin werd een goede landschappelijke inpassing geëist. Volgens de huidige plannen zal de Westrandweg de Westrand straks op een dijklichaam van acht tot elf meter hoog doorsnijden. Van landschappelijke inpassing is dus in het huidige ontwerp geen sprake. Anno 2007 doet Milieucentrum Amsterdam nogmaals een klemmend beroep op u.

Milieucentrum Amsterdam wil dat de Westrandweg verzonken wordt in het dijklichaam. De nieuwe dijk kan zonder zichtbaar en hoorbaar wegverkeer opgaan in het polderlandschap zonder sterk te verstoren. De kwaliteit van de Westrand blijft zo behouden en kan zich ontwikkelen tot het gewenste, aantrekkelijke groene recreatiegebied.

Om deze eis kracht bij te zetten zoeken wij zo veel mogelijk steun van betrokken organisaties, bewoners en politici. Hiervoor hebben wij een petitie opgesteld. Steun ons. Onderteken de petitie op: http://westrandweg.petities.nl.

Voor meer informatie over deze petitie, het project Westrandweg en Tweede Coentunnel en achtergrond documenten kunt u terecht op onze website: www.milieucentrumamsterdam.nl. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons op nemen per e-mail: info@milieucentrumamsterdam.nl of per telefoon 020-6241522.

Bij voorbaat dank,

Saskia de Jonge
Directeur Milieucentrum Amsterdam

April 2007