Dorpsraad reageert op Sloterwegbesluiten gemeente en stadsdeel

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft in reactie op de afsluiting van de Sloterweg West per 1 juli 2023 en het uitstel van de invoering van selectieve toegang naar eind 2023 twee brieven gestuurd.

De ene brief is gericht aan wethouder Melanie van der Horst van de gemeente en de andere aan portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol van stadsdeel Nieuw-West.

Zorgen delen met wethouder
In zijn brief aan de wethouder deelt de Dorpsraad zijn zorgen over de groeiende verkeersproblematiek en het afnemende vertrouwen van de burger in het bestuur. De invoering van verkeersvariant 2A met selectieve toegang op de Sloterweg West en Oost en op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten loopt nu immers opnieuw vertraging op. De Dorpsraad verzoekt de wethouder om zo snel mogelijk diverse maatregelen ter bevordering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto uit te gaan voeren en er nu écht voor te zorgen dat Variant 2A eind 2023 zal worden ingevoerd.

Waardering en verzoeken aan portefeuillehouder
Stadsdeelbestuurder Türkkol krijgt in zijn brief waardering voor zijn slagvaardige besluit om wegens de zeer gevaarlijke verkeersomstandigheden tijdelijk een harde knip op de Sloterweg West per 1 juli 2023 in te stellen. Daarnaast verzoekt de Dorpsraad om ook op de Sloterweg Oost op korte termijn al 30 km/uur als maximum snelheid in te stellen. De Dorpsraad deelt ook de negatieve gevoelens over het gemeente- en stadsdeelbestuur die in het gebied Sloten en Nieuw Sloten leven over de gevolgen van de trage uitvoering van het verkeersbeleid. De Dorpsraad wil graag zwart- op-wit bevestigd krijgen dat de gemeente inderdaad vergeten was om invoering van de intelligente toegang op de Sloterweg Oost in zijn eerdere raadsbrief te vermelden.

Tamar Frankfurther; 28 april 2023.