Dorps karakter Sloterweg met herinrichting behouden

In het ‘Herinrichtingsplan omgeving nieuwbouwlocaties Sloterweg’ staan de plannen van het bestuur voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw op de parkeerterreinen bij Sportpark Sloten. Er komen nieuwe sloten en bruggetjes, extra bomen en een rijbaan van ouderwetse klinkers, waardoor het authentieke karakter van de Sloterweg, een oude dorpsweg op een dijkje met slootjes aan weerszijden en een rij bomen, behouden blijft.

In 2008 start Slotervaart met de nieuwbouw, bestaande uit vrijstaande woningen, starterswoningen/vrije sectorwoningen en kantoorgebouwen. Vooruitlopend op de bouwactiviteiten worden de terreinen bouwrijp gemaakt. Insprekers maakten bezwaar tegen de kantoren en dachten dat het groene karakter werd aangetast. Aan de bezwaren is deels tegemoet gekomen. Zeventig procent van de kavels is onbebouwd en de kantoren worden iets kleiner. Het herinrichtingsplan komt op 18 april in de stadsdeelraad.

Van: www.slotervaart.amsterdam.nl , 9 maart 2007.