Dorpengids 2020 in teken van verkeer Osdorper- en Sloterweg

Op 10 maart 2020 kreeg portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Nieuw-West Erik Bobeldijk de eerste Dorpengids uit handen van vertegenwoordigers van de Klankbordgroep Oud Osdorp en de werkgroep Sloten. Hiermee wilden zij de urgentie van de onveiligheid op beide landelijke dijkwegen extra bij het bestuur benadrukken.

En dat is gelukt. Die boodschap is goed overgekomen bij de gemeente en de gemeenteraad. De oplossingen passen helemaal bij het collegebeleid ‘Amsterdam Autoluw’.

Ineke Meijer van de werkgroep Sloten en Hans de Waal (rechts)
overhandigen de eerste Dorpengids aan Erik Bobeldijk.

Even druk als Nassaukade
Erik Bobeldijk: “Tellingen wijzen uit dat op de Sloterweg evenveel verkeer rijdt als op de Nassaukade! Maar de Nassaukade is Hoofdnet Auto, terwijl de Sloterweg een secundaire weg is die tot het Hoofdnet fiets behoort! De oplossing vinden is wel puzzelen. We kunnen natuurlijk niet het verkeersprobleem aan één kant oplossen en aan de andere kant (in Nieuw Sloten) creëren. Het is van belang dat men via het Hoofdnet Auto (Plesmanlaan, Johan Huizingalaan) naar de A4 en A10 gaat rijden. Ik ga hier ook over in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer.

Als de aansluiting op de A9 in Badhoevedorp verbetert, neemt de verkeersdruk hier af. De planvorming rond de Sloterbrug ligt daarom ook stil. Het hangt allemaal met elkaar samen. Voor de zomer verwacht ik dat de plannen op tafel liggen. Dan volgt inspraak. Belangrijk, omdat de bewoners veel praktische kennis inbrengen. Daar moeten we goed naar luisteren. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in het najaar een besluit en daarna doe ik mijn best om de plannen zo snel mogelijk te laten uitvoeren.”

Osdorperweg eindelijk veiliger
Ook voor de Osdorperweg is portefeuillehouder Bobeldijk optimistisch dat er een structurele oplossing gaat komen: “De gemeenteraad geëist dat er vóór de zomer uitsluitsel komt over nieuwe technologie (cameratoezicht) om de verkeersveiligheid in de stad te vergroten. Wat mij betreft staat de Osdorperweg – als smalle bestemmingsverkeerweg – dan bovenaan mijn lijstje. De situatie is daar erg onveilig door te hard rijdend en te veel sluipverkeer. Als deze technologische oplossing er niet van komt, overwegen we een knip. Als er minder dan 3.000 auto’s per etmaal rijden, kan de Osdorperweg een 30 km-zone worden. Mogelijk zijn de aanleg van het vrijliggende fietspad en het verleggen van de sloot dan niet nodig. Daarmee besparen we dan veel geld.”

Bij Politiebureautje
Tot slot gaf Bobeldijk zijn complimenten (aan vrijwilliger Tamar Frankfurther) voor de mooie gids. “Ik heb hem op internet via de website slotenoudosdorp.nl al even bekeken. Prima jaarverslagen met veel foto’s. En de gids staat ook vol praktische informatie.” Alle bewoners in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp ontvangen de gids thuis. Woont u elders, dan kunt u met ingang van het weekend van 4 / 5 april tussen 13.00 en 17.00 uur gratis een gids ophalen in het Politiebureautje midden op het Dorp Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 maart 2020.