De toekomst van sportpark Sloten

Oost en West: De sportfunctie blijft behouden

Hockeyvereniging Xenios is al bijna helemaal verhuisd van de oude west-locatie naar het grote sportpark (oost). Daardoor ontstond onzekerheid over de toekomst van het kleinere sportpark met drie wedstrijdvelden tussen de Ringvaartdijk, de dorpskern en het VAT. Deze hockeyvelden blijven in gebruik door andere clubs.

Ook andere clubs maken nu gebruik van de prima West-locatie.

“Geen zorgen, sportpark Sloten West houdt gewoon zijn sportbestemming”, zo vertelt teammanager Sportparken West Peter Lageman. “Een andere bestemming is nooit aan de orde geweest. Binnen Amsterdam bestaat een tekort aan hockeyvelden en we kunnen deze locatie dus goed gebruiken. Xenios heeft hier nu nog één veld in gebruik. In mei 2020 is het vijfde veld op Oost klaar en in 2021 volgt een nieuw clubgebouw.

Omdat er op sportpark Sloten West al ruimte vrij is gekomen, speelt een hockeyclub uit Diemen hier inmiddels ook. Daarnaast zal het Sportpark West voorlopig dienen als overloop voor andere hockeyverenigingen uit de stad die krap zitten. In de gemeentelijke plannen is vooralsnog geen sprake van woningbouw.”

Duurzaam en multifunctioneel
Voor het grote sportpark Sloten heeft de gemeente ambitieuze plannen. Het park is begin jaren zestig in gebruik genomen en is verouderd. In 2017 is een traject gestart om achterstallig onderhoud weg te werken, het sportpark te vernieuwen en het gebruik te intensiveren. Inmiddels is een aantal verouderde clubgebouwen gesloopt en maken verenigingen plannen voor nieuwe clubhuizen die voldoen aan de huidige normen. Denk hierbij aan toegankelijkheid voor iedereen en aan verduurzaming. Met de aanleg van de vijf hockeyvelden en de komst van Xenios naar het sportpark wordt het park veel intensiever gebruikt. Nu op het parkeerterrein langs de Sloterweg gewoond gaat worden, zijn rond de turnhal en het Velodrome 200 parkeerplaatsen aangelegd. Aan de oostkant van het park aan de Anderlechtlaan zijn ook nog ongeveer 100 parkeerplaatsen aangelegd.

De hoofdtoegang blijft op de oude plek, vanaf de Sloterweg. Voor de toekomst is het de wens om het sportpark beter te ontsluiten door andere ingangen voor fietsers en voetgangers. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. Verder is het de bedoeling dat ook de buurt het sportpark beter weet te vinden en er een rondje kan wandelen of hardlopen, fitnessen in de openbare ruimte of een balletje trappen op een pannaveldje. Over deze plannen heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden. Hiervoor is nog geen financiering beschikbaar. Via deze Rubriek blijft u op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 maart 2020.