Oude huizen verduurzamen

Eind februari 2020 ontvingen bewoners van het landelijk gebied een brief van de gemeente over verduurzaming van hun woningen. Deze brief riep vragen op.

Op het dorp Sloten was deze brief gericht aan eigenaren van woningen die tussen 1930 en 1971 zijn gebouwd. De huizen op Sloten zijn echter veel ouder, of juist jonger. Bovendien: Veel woningen in de Slotense dorpskern zijn enkelsteens en niet onderheid, maar staan op koeien- of varkenshuiden. Standaard isolatiemaatregelen om spouwen te vullen en kruipruimten te isoleren zijn dus vaak onmogelijk.

Isolatie: altijd nuttig
Programmasecretaris Duurzaamheid van Nieuw-West Elwin van der Klis legt uit: “Met deze brief willen wij laten weten dat de gemeente u kan ontzorgen als u twee of meer isolatiemaatregelen in uw huis treft. Wij regelen de rijkssubsidie dan voor u. Dat staat op: www.winstuitjewoning.nl. Hoe uw huis straks ook verwarmd gaat worden, isoleren is altijd goed en voordelig! Als u zelf met uw eigen aannemer uw huis isoleert, dan krijgt u evenveel subsidie van het rijk, maar dan verzorgt u de subsidieaanvraag zelf. We verspreiden deze brief ook in het landelijk gebied, omdat wij u niet willen overslaan. De gemeente begrijpt goed dat het isoleren van oude woningen lastig en duur kan zijn.”

Zonnepanelen
Overal in Nieuw-West zijn zonnepanelen meer dan welkom, maar op monumenten en in het Beschermd Dorpsgezicht ligt dat uiteraard anders.

Van der Klis: “Voor de inwoners van Sloten, die vaak wonen in een monument of een woning binnen het Beschermd Dorpsgezicht zijn sommige maatregelen niet uit te voeren. Ook plaatsing van zonnepanelen ligt dan lastig. Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn. Als richtlijn hiervoor geldt: Op gemeentelijke en rijksmonumenten mogen geen zonnepanelen worden bevestigd. Op andere panden binnen het Beschermd Dorpsgezicht Sloten mag dat wel, zolang ze niet te zien zijn vanaf de openbare ruimte.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 25 maart 2020.