Werkgroep en Dorpsraad over Hotel Akersluis 8

In november 2019 presenteerden ontwikkelaars verschillende bouwplannen in de Tuinzaal van de Molen van Sloten. De werkgroep Sloten en de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp hebben daarna hun mening hierover gedeeld met het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West.

Projectontwikkelaars hopen alle gepresenteerde plannen op Sloten te kunnen realiseren. Het waren echter slechts hun voorstellen waar de gemeente (nog) geen goedkeuring aan heeft verleend. Anders dan bij het Ditlaar-hotel kiest de projectontwikkelaar er helaas niet voor om eerst met het dorp tot overeenstemming te komen en daarna pas het bouwplan bij de gemeente in te dienen. Bij deze alsnog de ingediende reactie over het hotel aan de Akersluis, waarvoor eerder helaas geen ruimte was in deze Rubriek.

Te groot en past niet bij het dorpse
“Het voorliggende bouwplan is beter dan eerdere versies, maar naar onze mening nog altijd te groot en te massief. Het past niet bij de molen en verdere omgeving. Wij betreuren het dat deze ontwikkelaar blijkbaar, anders dan eerder bij de ontwikkelaar van het Ditlaar-hotel, per se wil gaan voor het maximaal toegestane bouwvolume. De bouwmaterialen zouden ook beter moeten aansluiten bij het dorpse.

Tijdens de inloop kregen wij de indruk dat deze ontwikkelaar bewust eerst extreem-niet passende voorstellen heeft ingediend, zodat dit sneller als ‘acceptabel’ zou worden beoordeeld. Wij bekijken dit plan echter niet als “het was eerst nog erger”, maar fris alsof dit het eerste bouwplan betreft, dat wordt voorgelegd. Het gegeven dat de ontwikkelaar al zoveel heeft aangepast, doet niet ter zake. Wij vragen ons ook af of dit object geen ongunstig windeffect heeft voor de Molen van Sloten.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 maart 2020.