‘De Boterbloem’ is gered

Ecologische zorgboerderij ‘De Boterbloem’ kan nog minimaal twee jaar op haar grond in de Lutkemeerpolder blijven. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Osdorp zal samen met zorgboerin Trijntje Hoogendam op zoek gaan naar een geschikte locatie in de Tuinen van West alwaar ze haar activiteiten na deze periode kan voortzetten.

Een motie met deze strekking van de coalitiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks werd op dinsdagavond 30 juni 2009 unaniem door de stadsdeelraad van Osdorp aangenomen. Daarmee is de toekomst van ‘De Boterbloem’ zeker gesteld.

De soap rond de ecologische zorgboerderij – die ook landelijk veel aandacht trok – heeft dus alsnog een gunstige wending genomen. Trijntje Hoogendam boert op grond die in 2002 de bestemming bedrijventerrein heeft gekregen. Fase 1 van het geplande bedrijventerrein zou zich volgens het Dagelijkse Bestuur zo voorspoedig ontwikkelen, dat gestart zou kunnen met het bouwrijp maken van Lutkemeer III. Daardoor werd de gebruiksovereenkomst met ‘De Boterbloem’ per 31 oktober 2009 door het stadsdeel opgezegd. In april van dit jaar diende actiegroep Red ‘De Boterbloem’ een burgerinitiatief in bij stadsdeel Osdorp om de Lutkemeer III groen te houden, zodat de zorgboerderij kon blijven voortbestaan. Tijdens de behandeling bleven de coalitiepartijen achter de vestiging van een bedrijventerrein op Lutkemeer III staan, maar boden Trijntje Hoogendam in hun motie wèl een aanvaardbaar alternatief aan.

Tijdens de stadsdeelvergadering werden in totaal drie moties ingediend. De motie van D66 was de meest vergaande, omdat daarin het Dagelijks Bestuur werd verzocht om vier varianten te onderzoeken om ‘De Boterbloem’ op de huidige plek haar activiteiten voort te laten zetten. De motie van OOZ’81 kwam in grote lijnen overeen met die van de coalitiepartijen. Uiteindelijk trokken beide oppositiepartijen hun moties in en schaarden ze zich achter het voorstel van PvdA, CDA en GroenLinks. Dit werd vervolgens unaniem aangenomen.

De planning voor het bedrijventerrein Lutkemeer III neemt twee jaar in beslag. Tot die tijd wordt er niets met de grond gedaan en kan Trijntje daar zonder problemen blijven boeren. Het bouwrijp maken neemt drie jaar in beslag. Daar begint men pas mee als het bedrijventerrein op Lutkemeer I zo goed als vol is. Het actiecomité ziet de ontwikkeling van deze eerste fase somberder in dan het Dagelijks Bestuur. Dus wij gaan uit van een langer verblijf van ‘De Boterbloem’ op de huidige stek. Wij vertrouwen er immers op dat straks ook de deelraad van Nieuw-West geen polderlandschap laat omploegen als er geen behoefte is aan een bedrijventerrein.

‘De Boterbloem’ is gered, maar de prachtige Lutkemeerpolder loopt nog steeds het gevaar bedrijventerrein te worden. Eigenlijk zouden wij natuurlijk het liefst de boerderij op de huidige plek behouden. Daarom is het actiecomité van plan om op termijn een stichting op te richten: Stichting ‘Houdt de Lutkemeer Groen’. Vanuit deze stichting zullen wij ons in gaan zetten voor behoud van deze prachtige authentieke historische polder aan de rand van Amsterdam. Wanneer u geïnteresseerd bent om nieuws over deze stichting-in-wording te blijven ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar skooij@arsmemorandi.nl . Wij zullen u dan periodiek op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Actiecomité Red ‘De Boterbloem’, 5 juli 2009

Zie ook: www.deboterbloemamsterdam.nl