DB zet poltiek buiten spel en blokkeert zo veiliger Osdorperweg

Het leek nog even zo mooi: Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad wil eindelijk écht doorpakken om Osdorperweg voor eens en altijd veilig en rustig te maken.

Zo bleek uit hun standpunten die allen enkele weken geleden nog indienden bij de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp. Dat gaf de burger moed.

De smalle dijkweg zonder vrijliggende voet- en fietspaden is nu eenmaal niet geschikt voor al dat voortrazende en zware verkeer dat de weg alleen gebruikt om de A9 snel te bereiken. Foto: Irene Hemelaar.

30 km/uur instellen zonder handhaving is zinloos
Maar, de politici in de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad lijken nu op een zijspoor te zijn gezet. Dat blijkt uit de bewonersbrief die op 23 maart 2022 in Oud Osdorp werd bezorgd. Het DB neemt de op 15 februari 2022 door de stadsdeelcommissie aangenomen motie om ‘selectieve toegang’ in te voeren níet over. Het DB van Nieuw-West benadrukt wel dat het van belang is dat het “verkeersveiliger en leefbaarder moet worden op de Osdorperweg”. Maar denkt dat te kunnen op te lossen door rode fietssuggestiestroken op de weg aan te brengen en een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen. “Maar, wie houdt zich daar dan aan? Als er niet continu – en op zijn best slechts incidenteel – wordt gehandhaafd?” Vraagt de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) zich, inmiddels de wanhoop nabij, af.

“Alsjeblieft gemeenteraad, pak dit dossier over!”
Nu het DB de aangenomen motie niet gaat uitvoeren maar nu, zoals de KOO aangeeft, “opnieuw voor de honderdduizendste keer op zoek gaat naar ándere oplossingen”, is de maat voor de KOO echt vol: “Dit is wéér opnieuw een uitsteltechniek. Alsjeblieft, leden van de stadsdeelcommissie, zoek contact met jullie collega’s van de gemeenteraad. Wethouder De Vries, pak dit dossier over! Zelfs het zo nodige groot onderhoud is wéér uitgesteld…”

Tamar Frankfurther; 25 maart 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl – DB Nieuw-West wil -vooralsnog- geen selectieve toegang