Nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelt zich voor

Het is goed nieuws dat zich ook nu weer acht bewoners van het landelijke gebied beschikbaar hebben gesteld om zitting te nemen in de nieuwe Dorpsraad.

In principe vormen zij tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Afscheid van drie dorpsraadleden en ondersteuner
Nu de nieuwe raad van start gaat, betekent dat ook dat er afscheid is genomen van twee vrijwilligers, die al jaren lid waren van de Dorpsraad, Liesbeth Berghuis en Gerrit Oostendorp en van Irene Hemelaar, die de afgelopen vier jaar in de Dorpsraad zat.

Liesbeth heeft in de loop der jaren veel georganiseerd, bijvoorbeeld de uitjes voor de vrijwilligers. Het idee om een verjaardagskalender met historische afbeeldingen uit het landelijke gebied te maken, kwam van haar. Liesbeth blijft betrokken bij de toekomst van het Dorpshuis. Gerrit Oostendorp heeft zich in de loop der jaren onder andere gespecialiseerd in de subsidieaanvragen en het bestuurlijke contact hierover met de gemeente. Gerrit zwaait – hoewel hij inmiddels niet meer in het gebied woont – ook nog niet helemaal af. Hij gaat helpen bij de fondsenwerving om het Over de Rand-speelterrein in Oud Osdorp te kunnen realiseren. Irene zette zich vooral in voor verschillende projecten in haar woonomgeving, Oud Osdorp. In het bijzonder voor het veilig maken van de Osdorperweg en het tegen gaan van de geluidsoverlast van Schiphol en van evenementen op de Polderheuvel. Ook Martine Heijstee, die de Dorpsraad ondersteunde, is gestopt. De redactie dankt allen heel hartelijk voor hun  jarenlange inzet en betrokkenheid.

Zowel uit Sloten als uit Oud Osdorp
Het was niet nodig om verkiezingen te organiseren. Er hadden zich immers minder dan elf bewoners aangemeld, het maximaal aantal personen dat in de Dorpsraad zitting kan nemen. De nieuwe Dorpsraad telt zes leden, drie uit Sloten en drie uit Oud Osdorp. In totaal worden die zes zetels door acht personen ingevuld. Dat kan omdat vier bewoners kiezen voor het duo-lidmaatschap van de raad.

Voorstelrondje
Waarom stellen Jennifer Brouwer & Pieter Haex, Sjoerd Jaasma, Ray Kentie, Christel Maijer, Piet Renooy, Saskia van der Pol & Mireille de Ridder zich (opnieuw) beschikbaar voor dit vrijwilligerswerk? Zij stellen zich hieronder op hun eigen manier voor. De nieuwe Dorpsraad is nog niet volledig bijeen gekomen. Daarom kon er nog geen groepsfoto worden gemaakt. Ook heeft de nieuwe ploeg nog niet bepaald wie welke bestuurstaken gaat krijgen.

Jennifer Brouwer (40)
Ik ben Jennifer Brouwer, woon nu bijna vier jaar op Sloten, aan de Osdorperweg. Samen met Pieter Haex ben ik duoraadslid van de Dorpsraad. Ik was al eerder lid van de werkgroep Sloten.

Wij hebben thuis vier katten en twee konijnen en zijn soms ook pleegouders voor katten van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, die hier op Sloten is gevestigd.

Verder hebben jullie me wellicht ook wel eens gezien in de zomer in het snoephuisje van de Speeltuin Sloten. Op de maandagen en dinsdagen, als de cafetaria ‘Tuin van Sloten’ gesloten is, kunnen bezoekers bij mij terecht voor een versnapering of een luisterend oor. Ik heb zin om deel uit te gaan maken van de Dorpsraad en het goede werk van onze voorgangers voort te zetten.

Pieter Haex (39)
Mijn naam is Pieter Haex en ik ben geboren en getogen in Weert, Limburg. Sinds 2008 woon ik in Amsterdam en deze maand woon ik twee jaar aan de Osdorperweg op Sloten. Ik heb Economie gestudeerd in Nijmegen en ben daarnaast afgestudeerd als Register Controller.

Ik werk als Hoofd Bedrijfsvoering / Controller bij het Holland Festival en ben al jaren lid van een Amsterdamse Lions Club (service club / vrijwilligerswerk). Naast dat lidmaatschap ben ik ook penningmeester van een van de zes Nederlandse Lionsdistricten. Ik ben onlangs lid geworden van tennisvereniging DDV, nadat ik het plezier terugvond tijdens wintertrainingen in het Frans Otten Stadion. Ik spreek regelmatig af met vrienden voor een biertje in bruine kroeg, ben graag buiten en hou van kunst en cultuur (podiumkunst, musea, concerten etc.) in de breedste zin.

Ik woon met veel plezier op Sloten en hou van het dorpse karakter. Ik wil lokaal mijn steentje bijdragen aan een mooier dorp en fijnere leefomgeving. Eerder werd ik al penningmeester van de Molen van Sloten en vanaf nu dus ook duo-lid van de Dorpsraad samen met Jennifer Brouwer.

Sjoerd Jaasma (63)
Ik ben Sjoerd Jaasma en in het dagelijks leven werk ik als sociaal advocaat. Na 25 jaar hebben recentelijk we ons kantoor van Nieuw-West verhuisd naar Buitenveldert. Ik woon met erg veel plezier sinds 1992 aan de Sloterweg, middenin het oude dorp. Mijn twee, inmiddels volwassen kinderen zijn hier geboren. Ik ben in 2002 actief geworden in de Dorpsraad, sinds 2004 als voorzitter. Ik vind het belangrijk dat mensen zich inzetten voor hun woonomgeving en dat is ook de reden waarom ik lid geworden ben van de Dorpsraad. We wonen hier erg mooi en de combinatie van dorp en stad is hier gewoon optimaal. Graag wil ik dit zou houden, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik tegen iedere vernieuwing of verandering ben. Ik vind het ook belangrijk dat de buren elkaar kennen en naar elkaar omkijken en dat we zo nu en dan samenkomen. Ik heb het zingen onder de kerstboom opgezet en de bevrijdingspicknick met muziek van de Wester Harmonie bedacht. Ik hoop dat nog vele jaren te mogen blijven doen.

Ray Kentie (65)
Mijn naam is Ray Kentie en ik woon sinds 2000 aan de Osdorperweg in Oud Osdorp. In mijn werkzame leven ben ik architect. Nadat op de Osdorperweg ben komen te wonen, ben ik vrijwel onmiddellijk lid en voorzitter geworden van de werkgroep Landelijk Oud Osdorp. Op die manier ben ik in contact gekomen met de Dorpsraad waar ik in 2010 lid van werd.

In deze al lange periode van betrokkenheid werd mijn liefde voor het landelijke gebied alleen maar groter. Naast de bezigheden rond het landelijk gebied, ben ik ook betrokken bij de 4 mei-herdenkingen in Oud Osdorp. Talloze malen heb ik daar namens de Dorpsraad het woord mogen voeren.

Ik heb al veel meegemaakt in Oud Osdorp. De komst van de Westrandweg (A5) dwars door het gebied en het behoud van flora en fauna, bestemmingsplan-issues, het verkeer en de onveiligheid op de Osdorperweg, de situatie rond de dancefeesten op de Polderheuvel, het revitaliseren van het Over de Randterrein aan de Osdorperweg, de ontwikkelingen rond de Slibvelden en de Lutkemeerpolder… Te veel om op te noemen. Er speelt veel in Oud Osdorp. Op al die terreinen is al veel werk verzet en er is in de komende tijd zeker nog veel werk aan de winkel. Ik hoop dan ook van harte dat we de werkgroep Landelijk Oud Osdorp – na de corona-dip – weer nieuw leven in kunnen blazen.

Mijn focus is vooral gericht op Oud Osdorp, maar mijn expertise over bouwen, komt ook op het Dorp Sloten goed van pas. Door lid te zijn van de Dorpsraad, is mijn verbondenheid met het gebied in de jaren versterkt. Uiteraard ben ik altijd van de partij, bij samenkomsten zoals zingen rond de Kerstboom. Meestal verzorg ik dan de ‘poffertjes’. Dat is óók belangrijk.

Christel Maijer (46)
Mijn naam is Christel Maijer en ik woon nu zo’n acht jaar in Oud Osdorp met mijn man, twee bonuskids en mijn zoontje van 6. Ik heb twee jaar geleden Stadslandgoed Nieuw-West opgericht. Dit is een coöperatie van buurtboeren, bewoners en het Groene Brein. Deze coöperatie houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van groen in de buurt. Zo doen wij aan regeneratief boeren in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. De bodemkwaliteit verbeteren is namelijk van essentieel belang voor ons voedsel en drinkwater. Op die manier kun je uitgeputte grond weer vruchtbaar maken. Om deze reden houden wij in de Osdorper Bovenpolder ook een klein aantal vleeskoeien, zodat zij hun mest uitlopen en vertrappen in de bodem.

Verder verzorgen wij we het ecologisch beheer van de dijken in de buurt met behulp van onze schapen. We gaan de oude schaapsherder weer terug brengen in onze polder. Daarom gaan we binnenkort een samenwerking met een zorginstelling starten, die ‘klusjes op de boerderij’ gaat doen. Op deze manier kunnen we jong volwassenen in het autistisch spectrum een zinvolle en leuke dagbesteding bieden. Kortom, ‘zorgen voor elkaar’, ‘groen’ en ‘het historisch karakter van onze polders’ zijn voor mij erg belangrijk. En de ideeën van de Dorpsraad sluiten daar naadloos op aan. Bovendien gaat mijn zoontje al bijna twee jaar naar SBO de Driesprong op Sloten. Ook daar ben ik dus bekend en dat maakt voor mij de cirkel rond. Ik heb er zin in!

Piet Renooy (66)
Mijn naam is Piet Renooy. Ik woon inmiddels al weer dertig jaar langs de Sloterweg, aan de uiterste oostkant. Dus vlakbij de Johan Huizingalaan. Het beschermen van die mooie Sloterweg is één van de beweegredenen om actief te blijven in de Dorpsraad, nu al weer voor de vierde termijn. Het gebied van de Dorpsraad, met de oude kernen Sloten en Oud Osdorp, fascineert me ook omdat het op de rand van stad en land ligt, een unieke positie. Maar ik weet ook hoe kwetsbaar die positie is, met de continue druk vanuit de stad. Het steeds weer voller bouwen van ‘mijn’ stuk Sloterweg is daar een illustratie van. In protest daartegen stonden we de afgelopen tijd al verscheidene keren bij de rechter. Van huis uit ben in sociaal geograaf, ben altijd actief geweest in beleidsonderzoek. Nu werk ik nog voor de UvA en ben als adviseur betrokken bij de provincie Utrecht.

Saskia van der Pol (39)
Samen met mijn man en drie jongens (8, 7 en 3) woon ik sinds 2017 met veel plezier aan de Osdorperweg in Oud Osdorp. We wonen in een dijkwoning, die om de hoek van de voormalige Lutkemeerschool ligt. We hebben aan de achterkant van het huis een betoverend mooi uitzicht over de Osdorper Bovenpolder. Wat ons aansprak om hier te komen wonen? Het dorpse en boerenkarakter, de mooie natuur, goede energie en dat dat alles tegelijkertijd zo dicht bij de stad is.

Ik heb mij aangemeld voor de Dorpsraad omdat ik mij wil inzetten voor het behouden maar deels ook vernieuwen van dit gebied door positieve elementen toe te voegen. En ik vind het ook belangrijk om de sociale cohesie onder de bewoners te vergroten. Daarom heb ik vorig jaar mee gedaan aan het ‘BoostJeBuurt Programma’ van ‘Amsterdam Impact’ voor het ontwikkelen van een Buurt-Dijktuin met Bakkerijtje & koffiehoek. We namen deel aan het buurtbudget en we kregen maar liefst 530 stemmen voor dit leuke concept!

Als moeder van drie is ook de veiligheid van de Osdorperweg een zeer belangrijk thema voor mij. Dat geldt ook voor het behoud van de rust en het groen in deze prachtige omgeving! Ik ben duo-raadslid met Mireille de Ridder.

Mireille de Ridder (53)
Mijn motto is: “Optimisme is een plicht”. Zes jaar geleden verhuisde ik vanuit de binnenstad naar Oud Osdorp, een prachtige, groene rafelrand binnen de republiek Amsterdam. Ik werd verliefd op dit landelijke stukje Mokum en daardoor werd ik een actieve en betrokken bewoner. Zo neem ik deel aan verschillende klankbordgroepen en dialoogtafels van de gemeente en spreek ik in bij het stadsdeel of de Stopera om zo mee te werken aan een veilige en prettige woonomgeving. De stad groeit, waardoor ons gebied onder druk komt te staan. Immers: meer woningen, meer bedrijven en meer (vlieg)verkeer. Via de Dorpsraad wil ik me dan ook inzetten voor het behoud van het historische polderlandschap, voor een evenwichtige afweging tussen groei en groen en om meer verbinding tussen bewoners te creëren. Ik kom graag te weten wat de mensen nodig hebben in dit vaak vergeten gebied om zo samen onze doelen te bereiken. Dat doe ik graag als duo-raadslid samen met Saskia van der Pol.

Tamar Frankfurther; 21 maart 2022.