De Boterbloem overleeft alleen met tenminste zes hectare

Op woensdag 21 november 2018 zal de Commissie RO van de gemeenteraad over de toekomst van boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp gaan praten. Wilt u helpen? Kom dan om 13.30 uur naar de Stopera en steun deze bijzondere biologische boerderij vanaf de publieke tribune.

Overigens, de wethouder heeft inmiddels erkend dat het van groot belang is dat De Boterbloem blijft bestaan! Dat is goed nieuws! Maar, ze denkt ten onrechte dat De Boterbloem bedrijfsmatig kan overleven met slechts twee hectare akkerbouwgrond. Zelf doet de wethouder net alsof ze drie hectare aanbiedt, maar dan rekent ze de toch al niet bedreigde monumentale boomgaard mee. Ieder weldenkend mens snapt dat je dáár natuurlijk geen aardappels kunt verbouwen…

Kortom, een geniepig en slecht onderbouwd aanbod (dat niet getuigt van enige landbouwkennis) van de wethouder. Maar, deze erkenning is een begin…

Voor een rendabele exploitatie is tenminste zes hectare akkerbouwgrond nodig. Dán pas kan De Boterbloem ook de zo belangrijke zorg- en horecafuncties garanderen. Deze functies liften namelijk mee op de goeddraaiende boerderij. Daarnaast zorgt De Boterbloem voor behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Het Actiecomité gaat dit de 21e aan de gemeenteraadsleden en de wethouder uitleggen. Kom hen steunen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.