Nieuwe redacteur gezocht

Sinds januari 2014 verzorg ik met plezier deze rubriek voor u. Vier jaar lang heb ik met hulp van velen de schoonheid van het landelijk gebied en de problemen die hier zich voordoen, onder de aandacht gebracht. In de hoop u hiermede te informeren en te plezieren.

Met niets anders dan de macht van het gedrukte woord heb ik gepoogd negatieve ontwikkeling aan de kaak te stellen en positieve ontwikkelingen te propageren. Maar het is zoals Joseph Luns zei over de journalist Willem Oltmans: ”een eenmotorige mug die hier en daar wat kan steken, wat slechts jeuk oplevert”. Ik zeg het niet graag, maar ik moet Luns hierin gelijk geven.

Keer op keer heb ik dezelfde riedel herhaald dat de Sloterweg en de Osdorperweg hersteld moeten worden, zodat Sloten en Oud Osdorp weer logisch verbonden raken met elkaar en het omringende gebied.

In Koers 2025 staat het voornemen om inderdaad de Sloterweg weer te verbinden met Rijnsburgstraat met noodzakelijke aanpassing van de kruising met de A10-west. Het is een kwestie van wil van een wethouder om zoiets te realiseren. Ik denk dat eerder het Zuidasdok klaar is dan dat de Sloterweg weer aaneen gesmeed is, hoewel dit tegen een fractie van de kosten gedaan kan worden. Een bruggetje over de Slotervaart in de Osdorperweg is nog gemakkelijker, maar is psychologisch een hindernis van formaat.

Zo zijn er meer kwesties die de aandacht vragen en waar deze rubriek aandacht aan zal besteden. Daarnaast de activiteiten die door velen ondernomen worden in de dorpen of de Tuinen van West. Dat vergt 1 à 2 uur per week berichten verzamelen van velerlei correspondenten en zelf teksten toevoegen. Nadere informatie kunt u verkrijgen via de dorpsraad, e-mail: de.dorpsraad@kpnmail.nl

Nico Jansen

Uit de Westerpost van 20 december 2017.